Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2547(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0112/2009

Predkladané texty :

B6-0112/2009

Rozpravy :

PV 10/03/2009 - 18
CRE 10/03/2009 - 18

Hlasovanie :

PV 12/03/2009 - 7.8
CRE 12/03/2009 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0132

Prijaté texty
PDF 201kWORD 39k
Štvrtok, 12. marca 2009 - Štrasburg
Deti migrantov
P6_TA(2009)0132B6-0112/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o deťoch migrantov, ktoré zostali v krajine pôvodu

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Dohovor Organizácie spojených národov z 20. novembra 1989 o právach dieťaťa, najmä na jeho články 3 a 20,

–   so zreteľom na Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín, najmä na jeho články 38, 42 a 45,

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej článok 24,

–   so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže voľný pohyb pracovníkov prináša výhody pre hospodárstva všetkých členských štátov a poskytuje občanom EÚ príležitosť na ekonomický a osobný rozvoj,

B.   keďže tieto pozitívne vplyvy môžu byť zmenšované nežiaducimi sprievodnými javmi migrácie, medzi iným nepriaznivými životnými podmienkami detí, ktoré ostávajú v krajine pôvodu po tom, ako ich rodičia migrujú do iného členského štátu,

C.   keďže migrácia pracovných síl sa za posledné desaťročia postupne zvýšila a v súčasnosti väčšina z medzinárodných migrantov vo svete - 64 miliónov - býva v Európskej únii,

D.   keďže migrácia má obrovský potenciál zlepšiť rozvoj, ale zároveň vedie k zatiaľ nevyriešeným problémom v krajinách pôvodu aj v hostiteľských krajinách,

E.   keďže podľa štúdie, ktorú vypracovali UNICEF a združenie Sociálne alternatívy v Rumunsku, v roku 2008 malo takmer 350 000 detí aspoň jedného z rodičov pracujúceho v zahraničí, a takmer 126 000 detí sa týka migrácia oboch rodičov,

F.   keďže migrácia môže mať pozitívny vplyv na domácnosti v krajine pôvodu, pretože prostredníctvom posielania peňazí a iných kanálov znižuje chudobu a zvyšuje investície do ľudského kapitálu,

G.   keďže však deťom, ktoré sú zanechané rodičmi pracujúcimi v inom členskom štáte, hrozia možné negatívne aspekty vrátane rizika všeobecného nedostatku starostlivosti v oblasti fyzického a mentálneho zdravia a dôsledky súvisiace s mentálnym zdravím ako sú napríklad depresia, strata voľného času na hru a vývoj, nedostatočná školská dochádzka a všeobecná účasť na vzdelávaní a odbornej príprave, podvýživa a zneužívanie detí,

H.   keďže sa zaviedli rozličné politiky zamerané na zlepšenie životných podmienok a vzdelávania detí migrantov, ktoré odišli s rodičmi do hostiteľskej krajiny, ale len malá pozornosť sa venovala problematike detí zanechaných v krajine pôvodu,

I.   keďže deti sú často zanechané v krajine pôvodu pre nedostatok informácií o možnostiach a výhodách, ktoré ponúkajú hostiteľské krajiny,

1.   vyzýva Komisiu, aby vypracovala štúdiu, ktorou zhodnotí rozsah problematiky detí migrantov zanechaných v krajine pôvodu na úrovni EÚ a zhromaždila údaje o tejto problematike za celú EÚ;

2.   vyzýva členské štáty, aby podnikli kroky na zlepšenie situácie detí zanechaných rodičmi v krajine pôvodu a zabezpečili ich normálny vzdelanostný a sociálny vývoj;

3.   vyzýva členské štáty, aby zaviedli mechanizmy spolupráce s cieľom zabrániť škodlivým vplyvom na rodiny, a to najmä na deti, ktoré sú prinútené žiť oddelene a ďaleko od rodičov;

4.   vyzýva členské štáty, aby lepšie informovali migrantov o ich právach a o právach členov ich rodín v súvislosti s voľným pohybom a informáciami, ktoré sú k dispozícii na vnútroštátnej i európskej úrovni o živote v zahraničí a o podmienkach práce v inom členskom štáte;

5.   vyzýva Komisiu, aby navrhla všetkým zainteresovaným stranám primerané uplatnenie existujúcich prostriedkov s cieľom pomôcť migrantom a ich deťom, ktoré sú zanechané krajinu pôvodu;

6.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aktívne zapojili sociálnych partnerov a mimovládne organizácie do činností zameraných na zlepšenie situácie detí migrantov;

7.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, Výboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, vládam a parlamentom členských štátov a sociálnym partnerom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia