Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2530(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0111/2009

Pateikti tekstai :

B6-0111/2009

Debatai :

PV 11/03/2009 - 18
CRE 11/03/2009 - 18

Balsavimas :

PV 12/03/2009 - 7.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0139

Priimti tekstai
PDF 197kWORD 39k
Ketvirtadienis, 2009 m. kovo 12 d. - Strasbūras
Bendros mokėjimų eurais erdvės (BMEE) įgyvendinimas
P6_TA(2009)0139B6-0111/2009

2009 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl bendros mokėjimų eurais erdvės (BMEE) įgyvendimo

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į bendrą Komisijos ir Europos centrinio banko 2006 m. gegužės 4 d. pareiškimą dėl bendros mokėjimų eurais erdvės,

–   atsižvelgdamas į Europos centrinio banko 2007 m. rugpjūčio mėn. vienkartinį leidinį Nr. 71 dėl bendros mokėjimų eurais erdvės ekonominio poveikio,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje(1) (Mokėjimo paslaugų direktyva),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 13 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tarpvalstybinių mokėjimų Bendrijoje (COM(2008)0640),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio mėn. Europos centrinio banko šeštąją BMEE pažangos ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi bendra mokėjimų eurais erdvė (BMEE) sukurta kaip integruota mokėjimo paslaugų rinka, kurioje veiktų konkurencijos dėsniai ir kurioje nebūtų tarpvalstybinių ir nacionalinių mokėjimų eurais skirtumų;

B.   kadangi BMEE nėra tik Europos mokėjimų tarybos (EMT) pasiūlyta savireguliacijos iniciatyva, bet ir svarbi viešosios tvarkos iniciatyva, stiprinanti ekonominę ir pinigų sąjungą bei remianti Lisabonos darbotvarkę; kadangi BMEE taip pat pagrįsta Mokėjimo paslaugų direktyva, kurioje pateikiama būtina suderinta teisinio reguliavimo sistema; ir kadangi BMEE sėkmingu naudojimu labai suinteresuotas Parlamentas;

C.   kadangi pereiti prie BMEE oficialiai pradėta 2008 m. sausio 28 d., kai pradėta naudoti BMEE mokėjimų priemonė kreditiniams pervedimams atlikti, BMEE kortelių sistema pradėta taikyti 2008 m. sausio 1 d., o 2009 m. lapkričio 1 d. planuojama pradėti taikyti BMEE tiesioginio debeto sistemą;

D.   kadangi nėra nustatyta teisiškai įpareigojančio perėjimo prie BMEE priemonių termino, tačiau visos susijusios šalys sutinka, kad tai būtina norint užtikrinti, kad būtų sėkmingai naudojamasi BMEE;

E.   kadangi prie BMEE pereinama lėtai: iki 2008 m. spalio 1 d. tik 1,7 proc. visų sandorių buvo vykdoma pagal BMEE kreditų perkėlimo tvarką;

F.   kadangi svarbu, kad visos suinteresuotos šalys – teisės aktų leidėjai, bankų sektorius ir mokėjimo paslaugų vartotojai (ypač viešasis sektorius, kuris itin aktyviai naudojasi mokėjimo paslaugomis) – prisidėtų kuriant BMEE;

G.   kadangi BMEE projektas nebūtų sėkmingas, jei BMEE priemonės būtų išskirtinai naudojamos tarpvalstybiniams mokėjimams atlikti, nes išliktų nenuoseklumo problema, o bankų sektorius ir jo klientai negautų laukiamos naudos;

H.   kadangi Komisija ir Europos centrinis bankas 2008 m. rugsėjo 4 d. nurodė EMT, kad jie pasirengę remti mintį taikyti daugiašalį tarpbankinį mokestį (angl. MIF) BMEE sistemoje atliekamoms tarpvalstybinėms tiesioginio debeto operacijoms, jei toks mokestis objektyviai pateisinamas ir bus taikomas tik ribotą laiką;

I.   kadangi Komisija pareiškė susirūpinimą dėl dabartinio MIF, o sektorius neranda tinkamo sprendimo;

J.   kadangi rastas BMEE kortelių sistema pagrįstas sprendimas dėl ES kortelių, reikėtų išspręsti ir MIF taikymo problemą;

K.   kadangi reikia užtikrinti esamų tiesioginio debeto mokėjimų teisėtumą, nes būtų sunku pasirašyti naujus įgaliojimus pereinant nuo nacionalinių debeto sistemų prie BMEE tiesioginio debeto sistemos;

1.   pabrėžia savo paramą kuriant BMEE, kurioje veiktų konkurencijos dėsniai ir kurioje nebūtų tarpvalstybinių ir nacionalinių mokėjimų eurais skirtumų;

2.   ragina Komisiją nustatyti aiškų, tinkamą ir įpareigojantį perėjimo prie naudojimosi BMEE priemonėmis galutinį terminą, ne vėlesnį kaip 2012 m. gruodžio 31 d.; po šios datos visi mokėjimai eurais turėtų būti vykdomi pagal BMEE standartus;

3.   ragina Komisiją užtikrinti MIF taikymo tarpvalstybinėms tiesioginio debeto operacijoms teisinį aiškumą, ypač nustatyti pereinamąjį laikotarpį, kurio pabaigoje būtų galima išlaikyti MIF, jei jis atitiktų Komisijos gaires; šios gairės turėtų būti priimtos prieš 6 mėnesius iki naudojimosi BMEE pradžios ir turėtų būti pagrįstos duomenimis apie mokėjimo paslaugų teikėjų sąnaudas ir mokesčius už suteiktas paslaugas;

4.   ragina Komisiją patikslinti, kaip MIF taikomas mokėjimams kortelėmis;

5.   ragina dėti daugiau pastangų ir ieškoti tinkamų sprendimų valstybėse narėse, siekiant užtikrinti esamų tiesioginio debeto mokėjimų teisėtumą BMEE tiesioginio debeto sistemoje;

6.   ragina valstybes nares skatinti savo viešojo administravimo įstaigas kiek galima greičiau pradėti naudoti BMEE priemones ir suteikti joms skatintojų vaidmenį perėjimo procese;

7.   ragina Komisiją užtikrinti, kad perėjus prie BMEE priemonių mokėjimo paslaugos Sąjungos piliečiams nebus brangesnės;

8.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos centriniam bankui ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) OL L 319, 2007 12 5, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika