Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2289(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0028/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0028/2009

Συζήτηση :

PV 12/03/2009 - 5
CRE 12/03/2009 - 5

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2009 - 7.17
CRE 12/03/2009 - 7.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0141

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 296kWORD 69k
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο
Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού
P6_TA(2009)0141A6-0028/2009

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού (2008/2289(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υπέβαλε ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE σχετικά με τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού (B6-0437/2008),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2008, με τίτλο "Για μια στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού" (COM(2008)0447),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με τις δολοφονίες γυναικών στο Μεξικό και στην Κεντρική Αμερική και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου(1),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης, πολιτικού συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου(2) που υπογράφηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1997 (συνολική συμφωνία),

–   έχοντας υπόψη τις διακηρύξεις των πέντε διασκέψεων κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (ΕΕ-ΛΑΚ), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Ρίο Ιανέιρο (28 και 29 Ιουνίου 1999), στη Μαδρίτη (17 και 18 Μαΐου 2002), στη Γκουανταλαχάρα (28 και 29 Μαΐου 2004), στη Βιέννη (12 και 13 Μαΐου 2006) και στη Λίμα (16 και 17 Μαΐου 2008),

–   έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν της 4ης Διάσκεψης Κορυφής Μεξικού - Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λίμα του Περού, στις 17 Μαΐου 2008,

–   έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν της όγδοης συνεδρίασης της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Μεξικού, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πόλη του Μεξικού, στις 13-14 Οκτωβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την κοινή διακήρυξη της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (ΜΚΕ) Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού/Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Μεξικό, στις 28-29 Οκτωβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, της 13ης Οκτωβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το μήνυμα της Ευρωλατινοαμερικανικής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης προς την 5η Διάσκεψη Κορυφής Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής - Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 1ης Μαΐου 2008,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2008, σχετικά με την 5η Σύνοδο Κορυφής Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΛΑΚ-ΕΕ) στη Λίμα(3),

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του San Salvador, η οποία εγκρίθηκε κατά τη 18η Ιβηροαμερικανική Σύνοδο Κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, στις 29-31 Οκτωβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 3, και το άρθρο 83, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου(A6-0028/2009),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπνέονται από σύνολο θεμελιωδών αξιών, από κοινές αρχές και διατηρούν ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα οποία αναφέρεται η δημοκρατική ρήτρα, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης καθώς και της συνολικής συμφωνίας και ότι πρέπει να εφαρμόζεται από αμφότερα τα μέρη,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική βαρύτητα του Μεξικού στην παγκόσμια σκηνή εδραιώνεται ολοένα και περισσότερο τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως επιβεβαιώνεται και από τον πρόσφατο ορισμό της χώρας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (περίοδος 2009-2010), όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, ασκώντας επί του παρόντος την προεδρία της Ομάδας του Ρίο (περίοδος 2008-2010),

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναγνωρίσει τη συμβολή του Μεξικού στο πολυμερές σύστημα, δεδομένου ότι η πολυμέρεια αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αρχές τις οποίες έχουν δεσμευθεί να προωθήσουν αμφότερα τα μέρη, το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διεθνές επίπεδο,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μεξικό έχει θέσει σε εφαρμογή σύστημα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε στρατηγικούς τομείς και ότι έχει αναδειχθεί ως η δέκατη οικονομική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι είναι μέλος της Ομάδας των 20 και της Ομάδας των 5 (Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Νότιος Αφρική και Μεξικό) και ότι είναι επίσης η μοναδική χώρα της Λατινικής Αμερικής μέλος του ΟΟΣΑ,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μεξικό έχει πληθυσμό που υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια κατοίκους, με σύνθεση χαρακτηριστικά νεανική, καθώς το 45% του πληθυσμού είναι ηλικίας κάτω των 20 ετών, και ότι διαθέτει σημαντική γεωστρατηγική θέση, ως γέφυρα μεταξύ της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής και μεταξύ της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική συμφωνία μεταξύ του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασίζεται σε τρεις πυλώνες: τον πολιτικό διάλογο, τη σταδιακή δημιουργία ζώνης ελεύθερων συναλλαγών και τη συνεργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έναρξη ισχύος της, το 2000, οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν ενισχυθεί και εδραιωθεί, τόσο στο πολιτικό επίπεδο όσο και στις εμπορικές συναλλαγές τους και στα θέματα συνεργασίας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διάσκεψη κορυφής της Λίμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό υπογράμμισαν τη θετική εξέλιξη των ροών εμπορίου και επενδύσεων στο πλαίσιο της συνολικής συμφωνίας,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο σε διμερές πλαίσιο όσο και στο πλαίσιο της συνολικής συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό ενίσχυσαν τις επαφές τους σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα θεσμικά όργανα, και ιδίως σε κοινοβουλευτικό επίπεδο με τη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεξικού-ΕΕ και με την Ευρω-λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση στρατηγικής εταιρικής σχέσης συμπίπτει με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και ότι η κρίση αυτή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ισορροπία των διμερών σχέσεων,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να προωθήσει τη συναίνεση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λατινοαμερικανών εταίρων της επί περιφερειακών και παγκοσμίων ζητημάτων και να επιτρέψει την από κοινού προώθηση των κοινών αξιών και συμφερόντων τους στα διεθνή και περιφερειακά φόρα,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα στρατηγική εταιρική σχέση αναμένεται να επιφέρει ποιοτική αναβάθμιση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού σε δύο διαφορετικά επίπεδα: σε πολυμερές επίπεδο, μέσω του αμοιβαίου συντονισμού σε θέματα παγκόσμιας σημασίας και, σε διμερές επίπεδο, μέσω της ανάπτυξης των σχέσεών τους και συγκεκριμένων πρωτοβουλιών,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης, η ολοένα και μεγαλύτερη επέκταση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης και η σημασία του διαλόγου σχετικά με τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον, μεταξύ άλλων, μετέβαλαν τις προτεραιότητες στην ατζέντα και των δύο περιφερειών,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική θέση του Μεξικού και το δίκτυο εμπορικών συμφωνιών του προσδίδουν στην εν λόγω χώρα μεγάλη στρατηγική σημασία για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη δεύτερη πηγή εξωτερικών επενδύσεων της χώρας,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών Μεξικού-Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις διμερείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθόσον καλύπτει πολλούς τομείς (αγαθά, υπηρεσίες, σύναψη συμβάσεων, ανταγωνισμό, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, επενδύσεις και συναφείς πληρωμές),

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεξικανική μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί, μεταξύ άλλων, ένα από τα πιο σημαντικά και ευαίσθητα ζητήματα για το Μεξικό, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των μεξικανών μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλοί από τους οποίους είναι υψηλής ειδίκευσης,

1.   απευθύνει προς το Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

   α) ευελπιστεί ότι η παρούσα στρατηγική εταιρική σχέση θα επιφέρει ποιοτική αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολυμερές επίπεδο σχετικά με θέματα παγκόσμιας σημασίας και θα ενισχύσει την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων,
   β) ζητεί να θεσμοθετηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης η διοργάνωση ετήσιων συνόδων κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού, ανάλογων με εκείνες που πραγματοποιούνται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Κίνα και τη Βραζιλία,
   γ) ευελπιστεί ότι η παρούσα στρατηγική εταιρική σχέση θα δώσει νέα ώθηση στους διάφορους τομείς της συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού, όπως στις πολιτικές της πτυχές (περιλαμβανομένων των ανθρώπινων δικαιωμάτων), τις σχετικές με την ασφάλεια, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, το περιβάλλον, την τεχνική και πολιτιστική συνεργασία και τα κοινωνικοοικονομικά θέματα,
   δ) επιθυμεί το εμπορικό κεφάλαιο να στηρίζεται σε ισότιμη βάση, στην αλληλεγγύη, τον διάλογο και τον σεβασμό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
   ε) επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς τη μεξικανική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Καλντερόν για το πολύ σημαντικό έργο που επιτελούν με στόχο την εξυγίανση συγκεκριμένων θεσμών του κράτους· εκτιμά ότι ο αγώνας αυτός πρέπει να αχθεί εις πέρας προκειμένου να καταπολεμηθεί η διαφθορά και να μην περιέλθει η κοινωνία σε κατάσταση αδυναμίας,
   στ) λαμβάνει υπόψη, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, την καταπολέμηση των δολοφονιών γυναικών και στις δύο περιφέρειες, στη βάση του διαλόγου, της συνεργασίας και της αμοιβαίας ανταλλαγής καλών πρακτικών,
   ζ) ευελπιστεί ότι η παρούσα στρατηγική εταιρική σχέση θα καταστήσει δυνατή την ενίσχυση του συντονισμού των θέσεων σε καταστάσεις κρίσης και θέματα παγκόσμιας σημασίας, στη βάση αμοιβαίων συμφερόντων και ανησυχιών,
   η) επιθυμεί να θεσπισθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τη στενότερη συνεργασία για την προώθηση πραγματικά πολυμερών σχέσεων και την ενίσχυση της ικανότητας διατήρησης και εδραίωσης της ειρήνης αλλά και για τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, από τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και για την αντιμετώπιση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, κοινών απειλών για την ειρήνη και την ασφάλεια, περιλαμβανομένων της διακίνησης ναρκωτικών, όπλων, του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Λίμα,
   θ) ζητεί όπως η στρατηγική εταιρική σχέση αποτελέσει ευκαιρία για συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία μπορεί να γίνει πιο λειτουργική και να αξιολογηθεί η εφαρμογή της - μεταξύ άλλων, μέσω της ανάπτυξης της θετικής διάστασης αυτής της ρήτρας - καθώς πρόκειται για ουσιώδεις αξίες σε όλες τις συμφωνίες και για τα δύο μέρη,
   ι) εκφράζει στο πλαίσιο αυτό τη στήριξή του στην κυβέρνηση του Μεξικού για τη συμβολή της στο έργο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και για τις προσπάθειές της κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, της διεθνούς τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως σε σχέση με τον αυξανόμενο αριθμό των θυμάτων της διακίνησης και της χρήσης ναρκωτικών,
   ια) ευελπιστεί ότι οι προνομιακοί μηχανισμοί του πολιτικού διαλόγου που προκύπτουν από την στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού θα οδηγήσουν σε πραγματική αναβάθμιση των σχέσεων με και μεταξύ των διαφόρων διαδικασιών περιφερειακής ολοκλήρωσης, για την διαφύλαξη των αξιών και των συμφερόντων της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και για την ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα των διεθνών σχέσεων,
   ιβ) προτείνει να αναγνωρισθεί επίσημα το φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών Μεξικού-ΕΕ και, στο μέτρο του δυνατού, να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις του,
   ιγ) υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να αποτελέσει η εν λόγω στρατηγική εταιρική σχέση εργαλείο που θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ αμφοτέρων των μερών σε διεθνή φόρα, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο ΟΟΣΑ, η Ομάδα των 20 και η Ομάδα των 8+5 για την αναζήτηση λύσεων στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και τη διαμόρφωση μιας κοινής απάντησης με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του San Salvador,
   ιδ) υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό, ιδίως στο πλαίσιο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, να προωθηθεί η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ενδυνάμωση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού και για τη δημιουργία αξιοπρεπούς απασχόλησης,
   ιε) τονίζει τη σημασία όλων των διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού, κυρίως τη συνολική συμφωνία, η οποία εμπεριέχει Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών, και την στρατηγική εταιρική σχέση της,
   ιστ) υπογραμμίζει τις θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της συνολικής συμφωνίας και για τα δύο μέρη καθώς το διμερές εμπόριο κατέγραψε αύξηση άνω του 100%,
   ιζ) υπογραμμίζει ότι η στρατηγική εταιρική σχέση θα δώσει νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις και θα συμβάλει στη διεύρυνση και στη βελτίωση των προγραμμάτων συνεργασίας, όπως το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (PIAPYME), τα αποτελέσματα των οποίων θα ωφελήσουν και τα δύο μέρη· ζητεί, στη συνάρτηση αυτή, τη διεξαγωγή εκστρατείας ενημέρωσης για να γίνουν γνωστά όλα τα προγράμματα που θα ωφελήσουν και τα δύο μέρη στο πλαίσιο της εν λόγω εμβάθυνσης· υπογραμμίζει ότι αυτή η στρατηγική εταιρική σχέση θα συμβάλει σε έναν ακόμα μεγαλύτερο συντονισμό των δύο μερών στους κόλπους των βασικότερων πολυμερών φόρουμ και οργάνων,
   ιη) συνιστά να γίνει το Μεξικό μόνιμο μέλος της νέας χρηματοοικονομικής και οικονομικής διεθνούς αρχιτεκτονικής της Ομάδας των 20, δεδομένου ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η διμερής στρατηγική εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία,
   ιθ) υπογραμμίζει τη σημασία προσδιορισμού σημείων συμφωνίας για την επεξεργασία μιας φιλόδοξης κοινής στρατηγικής στον τομέα της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος, εν όψει της διάσκεψης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος που θα πραγματοποιηθεί το 2009 στην Κοπεγχάγη και της επίτευξης μιας συνολικής συμφωνίας,
   κ) ζητεί πιο συνεκτικές προσπάθειες για την προώθηση της μεταφοράς της επιστήμης και της τεχνολογίας, με στόχο την τόνωση της πραγματικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας,
   κα) ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω συνολικός και δομημένος διάλογος σχετικά με τη μετανάστευση, τόσο τη νόμιμη όσο και την παράνομη, καθώς και σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης, σύμφωνα με τις εμπειρίες του Μεξικού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα και σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Λίμα,
   κβ) καλεί το Μεικτό Συμβούλιο, βάσει της ρήτρας για τις μελλοντικές εξελίξεις, σύμφωνα με το άρθρο 43 της συνολικής συμφωνίας, να εξετάσει την κατάλληλη χρονική στιγμή για τη θέσπιση, μεταξύ άλλων, συμφωνίας σχετικά με την μεταναστευτική πολιτική μεταξύ των δύο μερών, ιδίως διότι αφορά διαδικασίες για τον Τρόπο 4,
   κγ) ζητεί να επαναβεβαιωθούν οι δεσμεύσεις για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετηρίδας και να υπενθυμισθεί η σημασία της στενής συνεργασίας σε θέματα που αφορούν την κοινωνική συνοχή, την ισότητα των φύλων, την κλιματική αλλαγή, την αειφόρο ανάπτυξη, την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της εγκληματικότητας, την επισιτιστική ασφάλεια και την καταπολέμηση της φτώχειας,
   κδ) ζητεί να προβλεφθεί τακτική ενημέρωση εκ μέρους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης του Μεξικού προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωλατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση, καθώς και προς τη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεξικού-ΕΕ σχετικά με την κατάσταση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και σχετικά με την παρακολούθηση του έργου που επιτελείται στο πλαίσιό της·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Κυβέρνηση και το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού.

(1) ΕΕ C 227 E, 4.9.2008, σ. 140.
(2) ΕΕ L 276, 28.10.2000, σ. 45.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0177.
(4) ΕΕ C 290 E, 29.11.2006, σ. 107.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου