Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/2289(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0028/2009

Predložena besedila :

A6-0028/2009

Razprave :

PV 12/03/2009 - 5
CRE 12/03/2009 - 5

Glasovanja :

PV 12/03/2009 - 7.17
CRE 12/03/2009 - 7.17
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0141

Sprejeta besedila
PDF 341kWORD 61k
Četrtek, 12. marec 2009 - Strasbourg
Strateško partnerstvo med EU in Mehiko
P6_TA(2009)0141A6-0028/2009

Priporočilo Evropskega parlamenta Svetu z dne 12. marca 2009 o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in Mehiko (2008/2289(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga priporočila Svetu o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in Mehiko, ki ga je v imenu skupine PPE-DE predložil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (B6-0437/2008),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. julija 2008 z naslovom "Na poti k strateškemu partnerstvu med EU in Mehiko" (KOM(2008)0447),

   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. oktobra 2007 o umorih žensk v Mehiki in Srednji Ameriki ter vloga Evropske unije v boju proti temu pojavu(1),

–   ob upoštevanju Sporazuma o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi mehiškimi državami na drugi(2), podpisanega 8. decembra 1997 ("splošni sporazum"),

–   ob upoštevanju deklaracij s petih srečanj voditeljev držav in vlad Evropske unije ter Latinske Amerike in Karibov, ki so doslej potekala v Riu de Janeiru (28. in 29. junija 1999), Madridu (17. in 18. maja 2002), Guadalajari (28. in 29. maja 2004), na Dunaju (12. in 13. maja 2006) in v Limi (16. in 17. maja 2008),

–   ob upoštevanju skupnega sporočila s četrtega vrhunskega srečanja Mehika - Evropska unija, ki je potekalo v Limi 17. maja 2008,

–   ob upoštevanju skupnega sporočila z osmega srečanja skupnega odbora EU-Mehika, ki je potekalo v Ciudadu de Mexicu 13. in 14. oktobra 2008,

–   ob upoštevanju skupne deklaracije s sedmega srečanja skupnega parlamentarnega odbora Združene Mehiške države/Evropska unija, ki je potekalo v Ciudadu de Mexicu 28. in 29. oktobra 2008,

–   ob upoštevanju sklepov s srečanja Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose 13. oktobra 2008,

–   ob upoštevanju sporočila parlamentarne skupščine EU-Latinska Amerika (EuroLat) s petega vrhunskega srečanja med Evropsko unijo ter Latinsko Ameriko in Karibi- z dne 1. maja 2008,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. aprila 2008 o petem vrhunskem srečanju latinskoameriških in karibskih držav in Evropske unije v Limi(3),

–   ob upoštevanju deklaracije iz San Salvadorja, ki je bila sprejeta na 18. vrhunskem srečanju držav Iberskega polotoka in Latinske Amerike 29. in 31 oktobra 2008,

   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. februarja 2006 o klavzuli o človekovih pravicah in demokraciji v sporazumih Evropske unije(4),

–   ob upoštevanju členov 114(3) in 83(5) svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za mednarodno trgovino (A6-0028/2009),

A.   ker si Mehika in Evropska unija delita številne temeljne vrednote, skupna stališča ter zgodovinske in kulturne povezave,

B.   ker je spoštovanje demokratičnih načel in človekovih pravic, kot je določeno v klavzuli o demokraciji, bistveni element strateškega partnerstva in splošnega sporazuma, ki ga morata upoštevati obe strani,

C.   ker Mehika vse bolj utrjuje svojo politično težo na mednarodnem prizorišču, kar na svetovni ravni potrjuje njeno nedavno imenovanje za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov (2009–2010), na regionalni ravni pa njeno predsedovanje začasnemu sekretariatu skupine Rio (2008–2010),

D.   ker je pomembno, da Evropska unija prizna prispevek Mehike k večstranskemu sistemu, saj je večstranskost eno od osnovnih načel, ki ga obe strani, Mehika in Evropska unija, spodbujata v mednarodnem okolju,

E.   ker je Mehika začela s sistemom strukturnih reform v strateških sektorjih in postala gospodarsko deseta najmočnejša država na svetu, članica skupin G-20 in G-5 (Brazilija, Kitajska, Indija, Južna Afrika in Mehika) poleg tega pa edina država Latinske Amerike, ki je članica Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj,

F.   ker ima Mehika več kot 100 milijonov prebivalcev, med katerimi prevladujejo predvsem mladi, saj je 45 % Mehičanov starih manj kot 20 let, kot most med Severno in Južno Ameriko ter Karibi in Pacifikom pa ima pomembno geostrateško lego,

G.   ker splošni sporazum temelji na treh stebrih: političnem dialogu, postopni vzpostavitvi območja proste trgovine in sodelovanju; ker so se poleg tega od začetka njegove veljavnosti leta 2000 odnosi med obema stranema poglobili in utrdili tako na političnem področju kakor tudi na področju trgovinske izmenjave in sodelovanja,

H.   ker sta na vrhu v Limi Evropska unija in Mehika poudarili pozitiven razvoj trgovinskih tokov in naložb v okviru splošnega sporazuma,

I.   ker sta Evropska unija in Mehika, dvostransko, pa tudi v okviru splošnega sporazuma, okrepili svoje vezi na vseh ravneh in v okviru vseh institucij, zlasti parlamentarnih, ter v okviru skupnega parlamentarnega odbora Mehika-EU in parlamentarne skupščine EuroLat,

J.   ker se predlog za strateško partnerstvo pojavlja v času mednarodne finančne in gospodarske krize in obstaja nevarnost, da bi kriza vplivala na gospodarsko in družbeno ravnotežje dvostranskih odnosov,

K.   ker lahko poglabljanje odnosov med Mehiko in Evropsko unijo pomaga doseči soglasje med Evropsko unijo in latinskoameriškimi partnerji glede regionalnih in splošnih vprašanj, s čimer bi lahko bolje uveljavljale skupne interese in vrednote na mednarodnih in regionalnih forumih,

L.   ker je treba to strateško partnerstvo obravnavati kot pomemben korak naprej v odnosih med Evropsko unijo in Mehiko na dveh različnih ravneh: na večstranski ravni z medsebojnim sodelovanjem glede vprašanj svetovnega pomena in na dvostranski ravni z razvojem njunih odnosov in posebnih pobud,

M.   ker so se zaradi procesov političnega in ekonomskega povezovanja ter vse večjega razmaha gospodarske globalizacije in pomena razprav o demokraciji, človekovih pravicah in okolju, zamenjale prednostne naloge na dnevnem redu v obeh regijah,

N.   ker ima Mehika zaradi svojega strateškega položaja in svoje mreže trgovinskih sporazumov velik strateški pomen za evropski izvoz, pri čemer je Evropska unija njen drugi največji vir tujih naložb,

O.   ker ima območje proste trgovine med Mehiko in Evropsko unijo pomembno vlogo v dvostranskih odnosih Evropske unije, saj je v svojem obsegu zelo izčrpno (pokriva blago, storitve, javna naročila, konkurenco, pravice intelektualne lastnine, vlaganja in povezana plačila),

P.   ker je izseljevanje Mehičanov v Evropsko unijo med drugim eno od najpomembnejših in najobčutljivejših vprašanj za Mehiko, saj je v Evropski uniji zelo veliko mehiških priseljencev, med katerimi so številni visoko usposobljeni,

1.   naslavlja naslednja priporočila na Svet:

   (a) upa, da bo strateško partnerstvo pomenilo korak naprej v odnosih med Mehiko in Evropsko unijo, tako večstransko glede vprašanj svetovnega pomena, kakor tudi s krepitvijo razvoja dvostranskih odnosov;
   (b) je naklonjen institucializaciji letnih vrhunskih srečanj EU-Mehika v okviru strateškega partnerstva, kot že velja za srečanja z Združenimi državami Amerike, Rusijo, Kitajsko in Brazilijo;
   (c) trdno upa, da bo strateško partnerstvo dalo nov zagon splošnemu sporazumu EU-Mehika na različnih področjih, kot so politični vidiki (vključno s človekovimi pravicami), varnost, boj proti prometu s prepovedanimi drogami, okolje, sodelovanje (tehnično in kulturno) ter družbeno-gospodarski vidiki;
   (d) izraža željo, da bi trgovinsko poglavje temeljilo na enakopravni obravnavi, solidarnosti, dialogu in spoštovanju posebnih značilnosti Mehike in Evropske unije;
   (e) ponovno izraža svojo podporo mehiški vladi in predsedniku Calderónu pri izredno pomembni nalogi, ki jo opravljata glede saniranja določenih državnih institucij; meni, da je ta kampanja zelo pomembna, da bi preprečili korupcijo in zagotovili, da družba ne bi ostala nezaščitena;
   (f) meni, da v področje dejavnosti spada boj proti umorom žensk v obeh regijah na osnovi dialoga, sodelovanja in izmenjave najboljše prakse;
   (g) trdno upa, da bo strateško partnerstvo na osnovi skupnih interesov in težav vodilo k boljšemu usklajevanju stališč glede kriznih razmer in vprašanj svetovnega pomena;
   (h) si v skladu z limsko deklaracijo želi jasnih smernic o tem, kako najbolje zagotoviti tesnejše medsebojno sodelovanje za spodbujanje učinkovite večstranskosti in krepitev zmožnosti Združenih narodov, da ohranijo in utrdijo mir ter zagotovijo spoštovanje človekovih pravic, ter da bi se v okviru mednarodnega prava zoperstavili skupnim grožnjam miru in varnosti, kot so preprodaja drog in orožja, organizirani kriminal, terorizem in trgovina z ljudmi;
   (i) poziva, naj bo strateško partnerstvo priložnost za razpravo o tem, kako izboljšati delovanje klavzule o človekovih pravicah in demokraciji ter oceniti skladnost z njo, vključno z razvijanjem njene pozitivne razsežnosti, saj človekove pravice in demokracija predstavljajo temeljne vrednote v vseh sporazumih in za obe strani;
   (j) v zvezi s tem izraža podporo mehiški vladi za njen prispevek v Združenih narodih in njenemu boju proti trgovini z drogami, mednarodnemu terorizmu ter organiziranemu kriminalu, zlasti z ozirom na naraščajoče število žrtev trgovanja z drogami in njihovega uživanja;
   (k) trdno upa, da bodo prednostni mehanizmi političnega dialoga, ki izhajajo iz strateškega partnerstva, dejansko spodbujali povezave znotraj različnih procesov regionalnega vključevanja in med njimi, varovanje vrednot in interesov strateškega partnerstva ter krepitev večstranskosti na področju mednarodnih odnosov;
   (l) predlaga, se uradno prizna forum civilne družbe Mehika-EU in da se upoštevajo njegova priporočila, kadar je le mogoče;
   (m) poudarja vlogo strateškega partnerstva kot instrumenta, ki lahko pomaga okrepiti sodelovanje obeh strani na mednarodnih forumih, kot so Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj, skupine G-20, G-8+G-5, da se v skladu z deklaracijo iz San Salvadorja poiščejo rešitve za svetovno finančno krizo in sproži skupni odgovor, namenjen za ponovno vzpostavitev zaupanja v finančne ustanove;
   (n) poudarja, da je zlasti zaradi svetovne finančne krize treba spodbujati razvoj malih in srednje velikih podjetij, saj imajo odločilo vlogo pri krepitvi gospodarskih in socialnih mrež ter ustvarjanju možnosti za dostojno zaposlovanje;
   (o) poudarja pomen vseh dvostranskih sporazumov, sklenjenih med Evropsko unijo in Mehiko, zlasti splošnega sporazuma, ki vključuje območje proste trgovine, in strateškega partnerstva;
   (p) poudarja pozitivne učinke izvajanja splošnega sporazuma za obe strani, saj se je dvostransko trgovanje povečalo za več kot 100 %;
   (q) poudarja, da bo strateško partnerstvo dalo nov zagon dvostranskemu odnosu in prispevalo k razširitvi in izboljšanju programov sodelovanja, kot je celostni program za podporo malim in srednje velikim podjetjem (PIAPYME), katerih rezultati bodo koristni za obe strani; v tem smislu poziva k izvedbi kampanje za razširjanje informacij o vseh programih, ki jih bosta lahko koristili obe strani v okviru poglabljanja svojih odnosov; poudarja, da se bo s strateškim partnerstvom še bolj utrdilo usklajevanje med obema stranema v najpomembnejših večstranskih forumih in institucijah;
   (r) priporoča, naj Mehika postane stalna članica nove mednarodne finančne in gospodarske sestave G-20, saj bo v tem okviru dvostransko strateško partnerstvo z Evropsko unijo postalo še bolj pomembno;
   (s) poudarja, da je za konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah, ki bo leta 2009 v Köbenhavnu, in s ciljem doseči splošni sporazum treba vzpostaviti skupno podlago za oblikovanje ambiciozne skupne strategije za boj proti podnebnim spremembam;
   (t) poziva k bolj usklajenim prizadevanjem za spodbujanje znanstvenega in tehnološkega prenosa, z namenom okrepiti resnično sodelovanje v boju proti podnebnim spremembam in izboljšati zaščito okolja;
   (u) poziva k nadaljnjemu razvoju poglobljenega in strukturiranega dialoga o legalnem in nelegalnem priseljevanju ter povezavah med migracijami in razvojem glede na izkušnje Mehike in Evropske unije v zvezi s tem in v skladu z limsko deklaracijo;
   (v) na podlagi evolutivne klavzule iz člena 43 splošnega sporazuma poziva Skupni svet, naj razmisli o pravočasnem sprejetju, med drugim, sporazuma o politiki priseljevanja med stranema, zlasti kar zadeva postopke načina 4,
   (w) poziva k ponovni potrditvi zavez o uresničitvi razvojnih ciljev tisočletja in osveščanju o potrebi po tesnem sodelovanju na področju socialne kohezije, enakosti spolov, podnebnih sprememb, trajnostnega razvoja, boja proti mednarodnemu terorizmu, trgovini z drogami in organiziranemu kriminalu, varne preskrbe s hrano in boja proti revščini;
   (x) poziva, naj si institucije Evropske unije in mehiška vlada z Evropskim parlamentom, parlamentarno skupščino EuroLat in skupnim parlamentarnim odborom Mehika-EU nenehno izmenjavajo informacije o stanju strateškega partnerstva in o spremljanju ukrepov, ki so bili sprejeti v njegovem okviru;

2.   naroči svojemu predsedniku, naj to priporočilo posreduje Svetu ter v vednost Komisiji, vladam in parlamentom držav članic Evropske unije ter vladi in kongresu Zveze mehiških držav.

(1) UL C 227 E, 4.9.2008, str. 140.
(2) UL L 276, 28.10.2000, str. 45.
(3) Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0177.
(4) UL C 290 E, 29.11.2006, str. 107.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov