Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2550(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0135/2009

Keskustelut :

PV 12/03/2009 - 6
CRE 12/03/2009 - 6

Äänestykset :

PV 12/03/2009 - 7.18
CRE 12/03/2009 - 7.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0142

Hyväksytyt tekstit
PDF 107kWORD 36k
Torstai 12. maaliskuuta 2009 - Strasbourg
Tiibetin kansannousun 50. vuosipäivä sekä hänen pyhyytensä dalai-laman ja Kiinan hallituksen vuoropuhelu
P6_TA(2009)0142RC-B6-0135/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. maaliskuuta 2009 Tiibetin kansannousun 50. vuosipäivästä sekä hänen pyhyytensä dalai-laman ja Kiinan hallituksen vuoropuhelusta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kiinasta ja Tiibetistä ja erityisesti Tiibetistä 10. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman(1) ja 10. heinäkuuta 2008 Kiinan tilanteesta maanjäristyksen jälkeen ja ennen olympialaisia antamansa päätöslauselman(2),

–   ottaa huomioon hänen pyhyytensä dalai-laman Euroopan parlamentissa 4. joulukuuta 2008 pitämän puheen,

–   ottaa huomioon Yhdysvaltain hallinnon ja Euroopan unionin Yhdysvaltain ja EU:n huippukokouksessa 10. kesäkuuta 2008 antaman julkilausuman Tiibetistä,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että maaliskuussa 2009 tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun hänen pyhyytensä dalai-lama pakeni Tiibetistä ja lähti maanpakoon Intiaan,

B.   toteaa, etteivät hänen pyhyytensä dalai-laman lähettiläiden ja Kiinan hallituksen edustajien välillä käytävän vuoropuhelun kahdeksan kierrosta ole johtaneet läpimurtoon ja ettei uusia neuvotteluja ole suunnitteilla,

C.   ottaa huomioon, että tiibetiläisten todellista itsemääräämisoikeutta koskevassa muistiossa, jonka hänen pyhyytensä dalai-laman lähettiläät laativat Kiinan hallituksen pyynnöstä ja esittivät Pekingissä marraskuussa 2008 pidetyllä kahdeksannella neuvottelukierroksella, kunnioitetaan Kiinan perustuslain periaatteita ja Kiinan kansantasavallan alueellista koskemattomuutta mutta että Kiinan hallitus torjui sen yrityksenä saavuttaa "osittainen itsenäisyys" ja "peitelty itsenäisyys",

D.   toteaa, että hänen pyhyytensä dalai-lama on vaatinut väkivallan lopettamista, hänelle on myönnetty toiminnastaan Nobelin rauhanpalkinto vuonna 1989 ja ettei hän vaadi Tiibetin itsenäisyyttä, vaan Kiinan viranomaisten kanssa käytävien neuvottelujen jatkamista, jotta päästäisiin Kiinan kansantasavallan yhteydessä todellista itsemääräämisoikeutta koskevaan kattavaan poliittiseen sopimukseen,

E.   toteaa, että Kiinan viranomaiset ovat viime päivien aikana kiristäneet turvallisuutta Tiibetissä sekä kieltäneet toimittajia ja ulkomaalaisia matkustamasta alueelle ja peruuttaneet ulkomaalaisille jo myönnettyjä lupia toteuttaen samalla Tiibetin kansaan kohdistuvaa kovaa kampanjaa,

F.   ottaa huomioon, että useita munkkeja An Tuon luostarista Kiinan Qinghain maakunnassa pidätettiin 25. helmikuuta 2009 tiibetiläisen uuden vuoden kunniaksi järjestetyn rauhanomaisen marssin yhteydessä,

1.   kehottaa Kiinan hallitusta pitämään marraskuussa 2008 annettua tiibetiläisten todellista itsemääräämisoikeutta koskevaa muistiota perustana Tiibetissä toteutettavaan myönteiseen ja mielekkääseen muutokseen tähtääville kattaville keskusteluille Kiinan kansantasavallan perustuslaissa ja lainsäädännössä tarkoitettuja periaatteita noudattaen;

2.   kehottaa neuvostoa selvittämään, mitä Kiinan kansantasavallan ja hänen pyhyytensä dalai-laman lähettiläiden välisissä neuvotteluissa tosiasiallisesti tapahtui;

3.   pyytää, että neuvoston puheenjohtajavaltio hyväksyy julkilausuman sen johdosta, että hänen pyhyytensä dalai-laman maanpaosta Intiaan on kulunut 50 vuotta, ja että se kehottaa siinä Kiinan hallitusta käynnistämään rakentavan vuoropuhelun, jotta päästäisiin kattavaan poliittiseen sopimukseen, ja kehottaa sisällyttämään julkilausumaan viittauksen tiibetiläisten todellista itsemääräämisoikeutta koskevaan muistioon;

4.   tuomitsee kaikki väkivallanteot riippumatta siitä, syyllistyvätkö niihin mielenosoittajat, vai onko kyseessä laista ja järjestyksestä vastaavien voimien harjoittama kohtuuton sorto;

5.   kehottaa Kiinan hallitusta vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki henkilöt, jotka on pidätetty yksinomaan siksi, että he ovat osallistuneet rauhanomaiseen mielenosoitukseen, ja antamaan tiedot kaikista tapetuista tai kadonneista ja kaikista pidätetyistä sekä ilmoittamaan heitä vastaan esitetyt syytteet;

6.   pyytää Kiinan viranomaisia takaamaan ulkomaisille tiedotusvälineille pääsyn Tiibetiin ja Tiibetin autonomisen alueen ulkopuolella sijaitseville tiibetiläisalueille ja poistamaan Tiibetin autonomiselle alueelle pääsyyn vaadittavia erityislupia koskevan järjestelmän;

7.   kehottaa Kiinan viranomaisia takaamaan YK:n ihmisoikeusasiantuntijoiden ja tunnustettujen kansainvälisten kansalaisjärjestöjen esteettömän pääsyn Tiibetiin, jotta nämä voivat selvittää siellä vallitsevan tilanteen;

8.   kehottaa neuvoston puheenjohtajavaltiota tekemään aloitteen Tiibetin kysymyksen ottamiseksi yleisten asioiden neuvoston kokouksen esityslistalle, jotta voitaisiin keskustella siitä, miten EU voisi helpottaa kehitystä kohti Tiibetin tilanteen ratkaisua;

9.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kiinan kansantasavallan presidentille, hallitukselle ja parlamentille ja hänen pyhyydelleen dalai-lamalle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0119.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0362.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö