Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2554(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0115/2009

Rozpravy :

PV 12/03/2009 - 13.1
CRE 12/03/2009 - 13.1

Hlasovanie :

PV 12/03/2009 - 14.1

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0143

Prijaté texty
PDF 143kWORD 51k
Štvrtok, 12. marca 2009 - Štrasburg
Guinea-Bissau
P6_TA(2009)0143RC-B6-0115/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2009 o Guinei-Bissau

Európsky parlament,

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva EÚ z 2. marca 2009 o tragických udalostiach v Guinei-Bissau,

–   so zreteľom na prezidentské voľby v Guinei-Bissau z júna a júla 2005 a na parlamentné voľby zo 16. novembra 2008,

–   so zreteľom na vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN z 3. marca 2009 o súčasnej politickej kríze v Guinei-Bissau,

–   so zreteľom na vyhlásenie Komisie Africkej únie z 2. marca 2009,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže 2. marca 2009 bol prezident Guiney-Bissau João Bernardo Vieira zastrelený rebelantskými vojakmi deň po bombovom útoku, pri ktorom zahynul náčelník štábu armády, generál Batista Tagmé Na Waié; keďže takto boli odstránené dve veľmi silné postavy a protivníci, ktorí za posledné štyri mesiace unikli niekoľkým pokusom o zabitie,

B.   keďže útoky sa nepovažovali za prevrat a Mierová a bezpečnostná rada Africkej únie nevylúčila Guineu-Bissau, ako to urobila minulý rok po prevratoch v prípade susednej Guiney a Mauritánie,

C.   keďže nedávno zvolený predseda Národného ľudového zhromaždenia Raimundo Pereira zložil prezidentskú prísahu na obmedzené obdobie pred blížiacimi sa voľbami, ako to stanovuje ústava; keďže Raimundo Pereira apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo stabilizovať krajinu,

D.   keďže desaťročia politickej nestability v Guinei-Bissau priviedli krajinu do hlbokej krízy, ktorú charakterizuje chýbajúci prístup k čistej vode, zdravotníckym službám, vzdelávaniu, štátni úradníci na mnohých ministerstvách dostávajú platy s niekoľkomesačným omeškaním, a keďže táto krajina je len jednou z hŕstky štátov na programe Mierovej komisie OSN, ktorej cieľom je pomôcť chudobným krajinám, aby znovu neskĺzli do vojny alebo chaosu; keďže tieto atentáty sa stali v čase, keď sa EÚ a medzinárodní aktéri vo zvýšenej miere usilujú o vybudovanie demokratickej a stabilnej Guiney-Bissau,

E.   keďže EÚ poskytuje od júna 2008 poradenstvo a pomoc na podporu reformy bezpečnostného sektora v Guinei-Bissau prostredníctvom misie EBOP s názvom "Reforma EÚ v sektore bezpečnosti (SSR) v Guinei-Bissau",

F.   keďže parlamentné voľby v novembri 2008 boli pre Guineu-Bissau dôležitou skúškou, pretože jej prechod k demokratickému riadeniu nevyhnutne potreboval nový podnet; keďže občania aj medzinárodní pozorovatelia, najmä volebná pozorovateľská misia EÚ, ocenili voľby, ktoré položili základ pre zvýšenú podporu OSN mierovým snahám krajiny; keďže počas trvania volieb sa armáda držala bokom od volebného procesu a v súlade so svojím záväzkom zabezpečovala pokojnú atmosféru,

G.   keďže sa zdá, že atentáty súvisia s politickým napätím vyplývajúcim so starých sporov, etnických rozdielov a nestability v radoch armády a stále zreteľnejších záujmov drogových obchodníkov v krajine, čo vytvára veľmi zložité a nebezpečné podmienky, ktoré neustále oslabujú možnosti krajiny na obnovu,

H.   keďže Guinea-Bissau čelí problému obchodovania s drogami a slúži ako hlavný tranzitný bod medzi Južnou Amerikou a Európou a keďže obchodovanie s drogami predstavuje závažné ohrozenie politickej stability krajiny,

I.   keďže z pribúdajúcich dôkazov o obchodovaní s drogami v regióne a ich pašovaní vidno, že tieto javy sa stali veľkým nebezpečenstvom pre celú západnú Afriku a predstavujú aj obrovskú hrozbu pre EÚ, pretože ovplyvňujú susedné regióny,

1.   ostro odsudzuje atentáty na prezidenta Guiney-Bissau João Bernarda Vieiru a náčelníka štábu armády generála Tagmého Na Waiého;

2.   vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám zosnulého prezidenta João Bernarda Vieiru a zosnulého generála Tagmého Na Waiého a celému obyvateľstvu Guiney-Bissau;

3.   dôrazne vyzýva orgány Guiney-Bissau, aby dôkladne vyšetrili tieto zločiny a zodpovedné osoby postavili pred súd, a vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby uplatnilo všetok potrebný vplyv a poskytlo všemožnú podporu na dosiahnutie tohto cieľa; poukazuje na to, že atentáty na generálov Ansumana Maného (2000) a Veríssima Correiu Seabru (2004) sa ešte neobjasnili a ich vrahovia neboli nájdení, obžalovaní a súdení; zdôrazňuje, že beztrestnosť nie je riešením;

4.   víta prísľub armády dodržiavať guinejsko-bissauskú ústavu a dôrazne vyzýva na dôsledné zachovávanie ústavného poriadku krajiny;

5.   dôrazne vyzýva všetky strany, aby svoje spory vyriešili politickými a mierovými prostriedkami v rámci guinejsko-bissauských inštitúcií, a nesúhlasí s akýmkoľvek pokusom o zmenu vlády neústavnou cestou;

6.   vyjadruje nádej, že prezidentské voľby sa uskutočnia do 60 dní, ako to stanovuje ústava, a vyzýva členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby zabezpečili, že Guinea-Bissau dostane finančnú pomoc a technickú podporu, ktorú potrebuje na uskutočnenie dôveryhodných volieb;

7.   zdôrazňuje, že existuje nebezpečenstvo, že Guinea-Bissau bude naďalej nestabilná a nedokáže riešiť bezuzdnú korupciu ani zmeniť svoje postavenie kľúčovej tranzitnej krajiny pre obchod s drogami, ak jej inštitúcie zostanú zo štrukturálneho hľadiska slabé;

8.   vyzýva Radu, Komisiu, členské štáty, Organizáciu Spojených národov, Africkú úniu, Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS), Spoločenstvo portugalsky hovoriacich krajín (CPLP) a ďalších členov medzinárodného spoločenstva, aby naďalej monitorovali vývoj v Guinei-Bissau, pomáhali zachovať jej ústavný poriadok a pokračovali v podpore mierových snáh krajiny;

9.   žiada o okamžité začatie rozhovorov medzi rôznymi politickými frakciami v krajine s cieľom vypracovať program, ku ktorého dodržiavaniu sa zaviažu všetky zúčastnené strany a ktorého súčasťou bude urýchlenie reformy bezpečnostného sektora, revízia volebného zákona, reforma verejnej správy, protikorupčné opatrenia, makroekonomická stabilizácia a konzultácie s občianskou spoločnosťou o národnom zmierení;

10.   víta rozhodnutie ECOWAS z 3. marca 2009 vyslať do Guiney-Bissau ministerskú delegáciu zloženú z ministrov Nigérie, Burkiny Faso, Kapverd, Gambie a Senegalu, ktorú by sprevádzal predseda Komisie ECOWAS, a podobné rozhodnutie CPLP, prijaté v rovnaký deň, o vyslaní politickej misie vedenej portugalským ministrom zahraničných vecí a spolupráce do Guiney-Bissau, aby zapojili všetky zainteresované strany do úsilia o obnovu dôvery medzi politickými predstaviteľmi, bezpečnostnými silami a občianskou spoločnosťou a o návrat krajiny k normálnej ústavnej situácii;

11.   s hlbokým znepokojením upriamuje pozornosť na hrozbu, ktorú pre upevnenie mieru v Guinei-Bissau a stabilitu v západoafrickom regióne predstavuje prekládka drog z takých vzdialených oblastí, ako sú Kolumbia a Afganistan, ako aj obchodovanie s ľuďmi, a vyzýva agentúry OSN, aby s náležitou podporou ECOWAS vypracoval regionálny plán opatrení na riešenie tejto výzvy;

12.   vyzýva Mierovú komisiu OSN, aby pomohla udržať prísun sľúbenej darcovskej pomoci (finančnej aj technickej), najmä pre bezpečnostný sektor, administratívne reformy a boj proti obchodovaniu s drogami;

13.   vyzýva Radu a Komisiu, aby pokračovali v poskytovaní poradenstva a pomoci v záujme podpory reformy bezpečnostného sektora v Guinei-Bissau prostredníctvom misie "EÚ SSR Guinea-Bissau" a aby podávali správy o dosiahnutom pokroku;

14.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, generálnym tajomníkom OSN a ECOWAS, inštitúciám Africkej únie, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, sekretariátu CPLP a vláde a parlamentu Guiney-Bissau.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia