Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2556(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0127/2009

Συζήτηση :

PV 12/03/2009 - 13.3
CRE 12/03/2009 - 13.3

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2009 - 14.3
CRE 12/03/2009 - 14.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0145

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 344kWORD 45k
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο
Εκδίωξη ΜΚΟ από το Νταρφούρ
P6_TA(2009)0145RC-B6-0127/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις απελάσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων από το Νταρφούρ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Προεδρίας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 6 Μαρτίου 2009 μετά την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του Προέδρου του Σουδάν Omar Hassan al-Bashir,

–   έχοντας υπόψη την από 5 Μαρτίου 2009 δήλωση του Επιτρόπου Louis Michel σχετικά με την απέλαση ανθρωπιστικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) από το Σουδάν,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στο Σουδάν/Νταρφούρ, όπου εξέφραζε τη μόνιμη υποστήριξή του προς το ΔΠΔ,

–   έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης για το ΔΠΔ και την έναρξη ισχύος του από 1ης Ιουλίου 2002,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα S/RES/1593 (2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που εγκρίθηκε στις 31 Μαρτίου 2005 και το οποίο παραπέμπει στο ΔΠΔ το θέμα της κατάστασης στο Νταρφούρ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Μαρτίου 2009 το ανακριτικό τμήμα του ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Προέδρου του Σουδάν Omar Hassan al-Bashir λόγω κατηγοριών περί εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και περί εγκλημάτων πολέμου στη χειμαζόμενη από τις συγκρούσεις σουδανική επαρχία του Νταρφούρ,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιδρώντας στην απόφαση του ΔΠΔ, η Σουδανική Κυβέρνηση αποφάσισε να απελάσει 13 σημαίνουσες ΜΚΟ από το Νταρφούρ,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις στο Νταρφούρ διεξάγουν τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική επιχείρηση στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ υπολογίζει σε 4,7 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων των 2,7 εκατομμυρίων εσωτερικώς μετατοπισθέντων, τον αριθμό των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η απέλαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη θνησιμότητα και νοσηρότητα λόγω της διακοπής των υγειονομικών υπηρεσιών και της έκρηξης μολυσματικών νόσων, όπως διάρροιας και αναπνευστικών παθήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απέλαση αυτή μπορεί μεταξύ άλλων να έχει ως συνέπεια και την κάμψη του ανοσοποιητικού συστήματος και την αύξηση της θνησιμότητας των παιδιών εάν αυτά δεν έχουν πρόσβαση σε θεραπευτική διατροφή και σε υπηρεσίες σίτισης,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ απελάθηκαν σε μια εποχή ζωτικής ανάγκης για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, ιδίως επειδή υπάρχει αυτή τη στιγμή επιδημία μηνιγγίτιδας στο Δυτικό Νταρφούρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απέλαση θα αφήσει τους πάσχοντες με εξαιρετικά περιορισμένα ιατρικά μέσα ή και τελείως αποκλεισμένους από την ιατρική περίθαλψη,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το δόγμα του ΟΗΕ περί "Ευθύνης παροχής προστασίας" προβλέπει ότι, όταν οι εθνικές αρχές έκδηλα αδυνατούν να προστατεύσουν τον πληθυσμό τους, οι άλλοι έχουν ευθύνη να παράσχουν την αναγκαία προστασία,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σουδανική Κυβέρνηση, ως μέλος του ΟΗΕ, έχει υποχρέωση να συνεργαστεί με το ΔΠΔ δυνάμει του ψηφίσματος S/RES/1593 (2005) που το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε βάσει των εξουσιών που διαθέτει στο πλαίσιο του Κεφαλαίου 7,

Η.   εξαιρετικά αποκαρδιωμένο από το γεγονός ότι, από τότε που εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης, η Σουδανική Κυβέρνηση αρνήθηκε επανειλημμένα να συνεργαστεί με το ΔΠΔ και πολλαπλασίασε τις προκλητικές ενέργειες απέναντι στο ΔΠΔ και στη διεθνή κοινότητα,

1.   καταδικάζει απερίφραστα την απέλαση των 13 ανθρωπιστικών οργανώσεων από το Νταρφούρ σαν απάντηση στο διεθνές ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ στις 4 Μαρτίου 2009 εναντίον του Προέδρου του Σουδάν al-Bashir·

2.   ζητεί την άμεση και άνευ προϋποθέσεων ελευθέρωση όλου του προσωπικού της βελγικής αποστολής των "Γιατρών χωρίς Σύνορα" που απήχθη στις 11 Μαρτίου 2009 στα γραφεία της αποστολής στην Saraf-Umra, 200 χιλιόμετρα δυτικά του El-Facher, πρωτεύουσας του Βόρειου Νταρφούρ·

3.   ανησυχεί ιδιαίτερα από τον άμεσο αντίκτυπο των απελάσεων στην παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας που είναι ζωτικής σημασίας για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους·

4.   ζητεί από την Σουδανική Κυβέρνηση να ακυρώσει αμέσως την απόφασή της περί απέλασης των 13 ανθρωπιστικών οργανώσεων και να τους επιτρέψει να συνεχίσουν το κρίσιμο έργο τους προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβίωση των ευάλωτων πληθυσμών του Νταρφούρ· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους έναντι της Αφρικανικής Ένωσης, της Ένωσης Αραβικών Κρατών και της Κίνας για να πείσουν τη Σουδανική Κυβέρνηση στο θέμα αυτό·

5.   καλεί τη Σουδανική Κυβέρνηση να λάβει θετικά μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι δεν θα διώκονται οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν όταν εκφράζονται θετικά για την απόφαση του ΔΠΔ, και να αποφύγει κάθε παρενόχληση ή εκφοβισμό των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Σουδάν, στη Σουδανική Κυβέρνηση, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ και των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στα όργανα της Ένωσης Αραβικών Κρατών, και στον Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου