Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2303(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0081/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0081/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 24/03/2009 - 4.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0155

Pieņemtie teksti
PDF 232kWORD 70k
Otrdiena, 2009. gada 24. marts - Strasbūra
ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs 2008. gadā
P6_TA(2009)0155A6-0081/2009

Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. marta rezolūcija par ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbu 2008. gadā (2008/2303(INI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Kotonū parakstīto 2000. gada 23. jūnija Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas (ĀKK) locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, (Kotonū nolīgums)(1),

–   ņemot vērā ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas (APA) Reglamentu, kas pieņemts 2003. gada 3. aprīlī(2), kurā jaunākie grozījumi ir izdarīti 2008. gada 28. novembrī Portmorsbi (Papua Jaungvinejā)(3),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā(4),

–   ņemot vērā 2007. gada 22. novembrī APA pieņemto Kigali (Ruanda) deklarāciju par attīstībai labvēlīgiem ekonomikas partnerattiecību nolīgumiem (EPN)(5),

–   ņemot vērā 2008. gada 28. novembrī APA pieņemto Portmorsbi deklarāciju par globālo pārtikas un finanšu krīzi(6),

-   ņemot vērā APA 2008. gadā pieņemtās rezolūcijas:

   par strukturālo pielāgojumu programmu ietekmi uz sabiedrību un vidi(7),
   par ĀKK valstīm svarīgo Eiropas pieredzi saistībā ar reģionālās integrācijas procesu(8),
   par pārtikas nodrošinājuma problēmām ĀKK valstīs un ĀKK un ES sadarbības nozīmi(9),
   par situāciju Kenijā(10),
   par civiliedzīvotāju aizsardzību ANO un reģionālo organizāciju miera uzturēšanas operāciju laikā(11),
   par palīdzības efektivitāti un oficiālās attīstības palīdzības definīciju(12),
   par bērnu darba ietekmi uz sabiedrību un par bērnu darba apkarošanas stratēģijām(13),
   par situāciju Mauritānijā(14),
   par situāciju Zimbabvē(15),

–   ņemot vērā APA 2008. gada 29. aprīļa Vindhukas (Namībija) paziņojumu(16),

–   ņemot vērā APA 2008. gada 1. decembra Portvilas (Vanuatu) paziņojumu(17),

–   ņemot vērā APA Prezidija 2008. gada 25. novembra Deklarāciju par Francijas prezidentūru Eiropas Savienībā(18),

–   ņemot vērā 2007. gada 18. decembrī parakstīto Eiropas konsensu par humāno palīdzību(19),

–   ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

–   ņemot vērā Attīstības komitejas ziņojumu (A6-0081/2009),

A.   tā kā 2008. gadā ir parakstīti EPN ar vairākiem ĀKK reģioniem vai valstīm un tā kā 2008. gada martā Ļubļanā (Slovēnija) un 2008. gada novembrī Portmorsbi notika APA debates par EPN sarunās sasniegto;

B.   tā kā Parlaments un Padome ir pieņēmuši Regulu (EK) Nr. 1905/2006, kas paredz tematiskās programmas, kuras ir piemērojamas arī ĀKK valstīm, kā arī programmu, ar ko ievieš papildu pasākumus ĀKK valstīm, kuras ir parakstījušas cukura protokolu;

C.   tā kā par attīstību un humāno palīdzību atbildīgais komisārs APA 2007. gada jūnija Visbādenes sesijā apņēmās iesniegt ĀKK valstu un reģionu stratēģiskos dokumentus (laika posmam no 2008. līdz 2013. gadam) demokrātiskai parlamentārai izskatīšanai un tā kā Parlaments atzinīgi vērtē to, ka šo saistību īstenošana ir sākusies;

D.   tā kā Kotonū nolīguma pārskatīšana, kas paredzēta 2010. gadā, ir nozīmīga izdevība APA reģionālās dimensijas attīstīšanai un parlamentārās uzraudzības pilnveidošanai ĀKK reģionos, kā arī pašas APA lomas un institucionālās darbības nostiprināšanai,

E.   tā kā 2008. gadā divas APA reģionālās sanāksmes Namībijā un Vanuatu bija ļoti veiksmīgas un to rezultātā ir pieņemti iepriekš minētie Vindhukas un Portvilas paziņojumi;

F.   tā kā situācija Zimbabvē 2008. gadā ir vēl vairāk pasliktinājusies, neraugoties uz 2008. gada jūlijā notikušajām vēlēšanām, tomēr atzinīgi vērtējot APA 16. sesijas laikā Portmorsbi panākto vienošanos pieņemt rezolūciju par Zimbabvi;

G.   tā kā Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) joprojām turpinās karadarbība un smagi un atkārtoti cilvēktiesību pārkāpumi un tā kā ir nepieciešama efektīva humānā palīdzība un lielāka starptautiskās kopienas iesaistīšanās;

H.   tā kā Panāfrikas parlamentā (PĀP) norisinās darbs un starp Eiropas Parlamentu un PĀP tiek veidotas oficiālas attiecības un tā kā Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs 2008. gada 28. oktobrī PĀP 10. sesijas laikā notikušajā intervijā ir izteicis nodomu izveidot starpparlamentāru delegāciju nākamajam pilnvaru laikam;

I.   tā kā 16. APA sesija Portmorsbi un Dohas starptautiskā konference par finansējumu attīstībai notika gandrīz vienlaikus un tāpēc daļa Parlamenta deputātu bija spiesti izdarīt grūtu izvēli;

J.   tā kā pašreizējā Slovēnijas ES prezidentūra (no 2008. gada janvāra līdz jūnijam) un Papua-Jaungvinejas valdība ir devušas lielisku ieguldījumu iepriekš minētajās APA sesijās Ļubļanā un Portmorsbi;

K.   tā kā APA Prezidijs ir bijis izpētes misijās, kas notika 2008. gadā:

   - Seišelu salās,
   - Surinamā, Sentvinsentā un Sentlūsijā,

1.   atzinīgi vērtē, ka APA 2008. gadā nodrošināja pamatu atvērtam, demokrātiskam un detalizētam Eiropas Savienības un ĀKK valstu dialogam par EPN sarunām;

2.   uzsver, ka APA ir izteikusi bažas par vairākiem sarunu tematiem ‐ gan par to formu, gan saturu; atgādina, ka debates turpinās pēc tam, kad pieņemti EPN ar Cariforum (Karību valstu forums) valstīm, un pēc tam, kad pieņemti pagaidu EPN ar atsevišķām citu reģionu valstīm;

3.   atzinīgi vērtē to, ka jaunais tirdzniecības komisārs ir sniedzis pozitīvu atbildi uz vairāku valstu un reģionu aicinājumu no jauna izskatīt strīdīgos punktus saskaņā ar Komisijas priekšsēdētāja paziņojumiem;

4.   uzsver, ka gan sarunās, gan EPN īstenošanas laikā ir nepieciešama cieša parlamentārā pārraudzība; pauž nožēlu, ka APA darbu un lomu apdraud iecere saistībā ar EPN izveidot jaunu struktūru, proti, parlamentāro komiteju, lai gan nav skaidras šīs struktūras un APA attiecības; ierosina, ka parlamentārā komiteja varētu strādāt kā daļa no APA, lai, izmantojot priekšrocības, ko sniedz APA reģionālo sanāksmju sistēma, novērstu tādu izmaksas un problēmu palielināšanos, kuras saistītas ar sanāksmju organizēšanu, kā arī lai izmantotu APA pieredzi un veicinātu sinerģiju starp visiem EPN reģioniem; uzsver, ka ir vēlams, lai šī komiteja strādātu elastīgi, pieņemot to Eiropas Parlamenta deputātu pieredzi un zināšanas gan par tirdzniecības, gan attīstības jautājumiem, kuri iesaistīti EPN izskatīšanā komitejās;

5.   īpaši uzsver ĀKK valstu parlamentu, nevalstisko dalībnieku un vietējo iestāžu lomu EPN pārraudzībā un pārvaldībā un aicina Komisiju nodrošināt to iesaistīšanu notiekošajās sarunās, un tas nozīmē, ka ir nepieciešama skaidra sarunu turpināšanas programma, kuru apstiprinājušas ĀKK valstis un Savienība un kuras pamatā ir līdzdalības princips;

6.   uzsver APA bažas, saskaroties ar pašreizējās finanšu krīzes sekām, un atzinīgi vērtē APA pieņemto Portmorsbi deklarāciju par globālo pārtikas un finanšu krīzi, kā arī aicina APA regulāri apspriest šo tēmu;

7.   atzinīgi vērtē saistības, ko attīstības un humānās palīdzības komisārs uzņēmās minētajā APA Kigali sesijā, proti, ĀKK valstu un reģionu stratēģiskos dokumentus (laika posmam no 2008. līdz 2013. gadam) iesniegt demokrātiskai parlamentārai izskatīšanai un atzinīgi vērtē darbu, ko daži ĀKK valstu parlamenti jau ir veikuši, analizējot šos dokumentus;

8.   šajā sakarībā atgādina, ka parlamenti cieši jāiesaista demokrātiskajā procesā un valstu attīstības stratēģijās; uzsver to būtisko lomu attīstības politikas ieviešanā, pārraudzībā un kontrolē;

9.   aicina ĀKK valstu parlamentus savām valdībām un Komisijai pieprasīt, lai tās iesaistās valstu un reģionālo stratēģisko dokumentu sagatavošanā un īstenošanā, kuri attiecas uz sadarbību starp Eiropas Savienību un šīm valstīm (laika posmā no 2008. līdz 2013. gadam);

10.   aicina Komisiju ĀKK valstu parlamentiem sniegt visu pieejamo informāciju un palīdzību šajā demokrātiskas uzraudzības darbā, īpaši atbalstot to veiktspēju;

11.   atzinīgi vērtē Eiropas Attīstības fonda (EAF) iekļaušanu Savienības budžetā, lai pastiprinātu attīstības sadarbības politikas konsekvenci, pārredzamību un efektivitāti un nodrošinātu šā fonda demokrātisku uzraudzību; uzsver, ka EAF iekļaušana Savienības budžetā ir arī pienācīga atbilde uz grūtībām, kas saistītas ar vairāku secīgu EAF izpildi un ratificēšanu;

12.   aicina parlamentus īstenot stingru parlamentāro EAF uzraudzību; uzsver privileģēto APA stāvokli šajās debatēs un aicina APA, kā arī ĀKK parlamentus tajās aktīvi piedalīties, īpaši Kotonū nolīguma pārskatīšanā, kas paredzēta 2010. gadā; uzstāj, ka APA jābūt iesaistītai visā šīs pārskatīšanas sarunu procesā;

13.   ar gandarījumu atzīmē aizvien parlamentārāko APA raksturu un līdz ar to lielāku APA politizēšanos, kā arī aktīvāku tās dalībvalstu iesaistīšanos un tajā notiekošo debašu kvalitātes pieaugumu, kas būtiski stimulē ĀKK un ES partnerattiecības;

14.   uzskata, ka iepriekš minētās APA rezolūcijas par situāciju Kenijā un Zimbabvē ir nozīmīgi šā pastiprinātā dialoga piemēri;

15.   aicina APA turpināt izskatīt jautājumu par situāciju Sudānā un it īpaši Dārfūrā, tostarp izvērtējot ES un ĀKK valstu nostāju attiecībā uz Starptautiskās Krimināltiesas apsūdzībām;

16.   aicina APA turpināt izskatīt jautājumu par situāciju Somālijā, kas apdraud Somālijas iedzīvotāju dzīvību, rada draudus drošībai reģionā un ir globālas nestabilitātes cēlonis pieaugošās noziedzības, ekstrēmisma un pirātisma dēļ;

17.   aicina APA turpināt debates par problemātisko situāciju Zimbabvē, kur 2008. gada vēlēšanas nav novedušas pie demokrātijas atjaunošanas un kur ekonomiskā situācija ir patiess drauds miljoniem iedzīvotāju veselībai un dzīvībai, kā arī visa reģiona stabilitātei;

18.   aicina APA turpināt sniegt ieguldījumu starptautiskās sabiedrības centienos veicināt izpratni par KDR notiekošajiem konfliktiem, turpināt sekmēt politisku, savstarpējās vienošanās ceļā panāktu risinājumu krīzei un atbalstīt visas darbības, kas varētu tikt piedāvātas saskaņā ar sarunās panāktu risinājumu;

19.   aicina APA turpināt un padziļināt dialogu ar PĀP un reģionālo organizāciju parlamentiem, jo reģionālai integrācijai ir liela nozīme miera un attīstības veicināšanā ĀKK valstīs;

20.   pauž nožēlu, ka nenotika pienācīgas apspriedes ar APA, sagatavojot kopīgo ES un Āfrikas stratēģiju, un cer, ka APA tiks aktīvi iesaistīta šīs stratēģijas īstenošanā;

21.   atzinīgi vērtē, ka, sākot ar 2008. gadu, ir notikušas reģionālās sanāksmes, kas paredzētas Kotonū nolīgumā un APA Reglamentā; uzskata, ka šajās sanāksmēs ir iespēja būtiski apmainīties viedokļiem par reģionālajām problēmām, to skaitā par konfliktu novēršanu un risināšanu, un ka Eiropas politikas nostādnes veicina reģionālo kohēziju; uzsver, ka šīs sanāksmes notiek īpaši izdevīgā EPN sarunu, secinājumu un īstenošanas laikā un ka tām ir jābūt prioritātei; atzinīgi vērtē abu izdevušos sanāksmju (Namībijā un Vanuatu) organizētājus un atbalsta nākamo sanāksmju organizēšanu Karību salu un Rietumāfrikas reģionos 2009. gadā;

22.   mudina APA palielināt Politikas lietu komitejas lomu, lai to padarītu par patiesu forumu konfliktu novēršanai un risināšanai ĀKK un ES partnerattiecību ietvaros, un šajā nolūkā plaši izmantot debates par ārkārtas situācijām, kas raksturīgas kādai valstij; atzinīgi vērtē paveikto darbu civiliedzīvotāju aizsardzībai miera uzturēšanas operāciju laikā un nodomu pilnveidot ĀKK valstu pārvaldību;

23.   turklāt atzinīgi vērtē 2008. gada martā Ļubļanā pieņemto Politikas lietu komitejas ziņojumu par ĀKK valstīm svarīgo Eiropas pieredzi saistībā ar reģionālās integrācijas procesu un to, ka tajā ir uzsvērtas integrācijas galvenās priekšrocības, piemēram, miers un drošība, iespēja novērst potenciālu konfliktu pārtapšanu par bruņotiem konfliktiem, uzplaukums, labklājība, demokrātija un cilvēktiesību ievērošana;

24.   ar gandarījumu atzīmē APA Ekonomikas attīstības, finanšu un tirdzniecības komitejas izteikto nodomu sākt ĀKK reģionu stratēģisko reģionālo dokumentu analīzi;

25.   uzsver APA Sociālo lietu un vides komitejas lomu, kas tai bijusi bērnu darba jomā, un tās nodomu turpināt jauniešu sociālās situācijas analīzi ĀKK valstīs;

26.   atzinīgi vērtē arī Ļubļanā pieņemto Sociālo lietu un vides komitejas ziņojumu par strukturālo pielāgojumu programmu ietekmi uz sabiedrību un vidi, kurā norādīts, ka ĀKK valstīm postošas sociālas un ekoloģiskas sekas ir bijušas praksei, saskaņā ar kuru Pasaules Bankas un Starptautiskā Valūtas fonda aizdevumi ir saistīti ar ekonomikas politikas nosacījumiem, un ka tā jāaizstāj ar katrai valstij atbilstošu aizdevumu izsniegšanas politiku, kuras galvenais mērķis būtu nabadzības samazināšana;

27.   aicina APA cieši iesaistīties Kotonū nolīguma pārskatīšanas procesā, kas tiks sākts 2009. gadā, lai tādējādi nodrošinātu, ka APA loma un darbība nākotnē tiktu nostiprinātas;

28.   ar gandarījumu atzīmē, ka aizvien vairāk nevalstisko dalībnieku piedalās APA sesijās, kas atklājās debatēs, kuru rezultātā tika pieņemta iepriekš minētā Portmorsbi deklarācija par globālo finanšu un pārtikas krīzi, un ko apliecina arī ekonomisko un sociālo partneru ziņojumi par EPN, kuri tika publiskoti 2008. gada martā Ļubļanā notikušajā APA sanāksmē;

29.   vēlas, lai papildus gada pārskatam par ĀKK un ES APA darbību tiktu sagatavota arī ĀKK valstu sekretariāta un Eiropas Parlamenta kopīga viedokļu apmaiņa par ĀKK darbības nosacījumiem, tostarp par atsevišķas kolēģijas balsojumu, vienlīdzīgu attieksmi pret parlamentāriešiem, kā arī par kopīgām izpētes un vēlēšanu novērošanas misijām;

30.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ĀKK Padomei, APA Prezidijam, kā arī Slovēnijas un Papua Jaungvinejas valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.
(2) OV C 231, 26.9.2003., 68. lpp.
(3) ACP-EU/100.291/08/galīgā redakcija.
(4) OV L 378, 27.12.2006., 41. lpp.
(5) OV C 58, 1.3.2008., 44. lpp.
(6) OV C 61, 16.3.2009., 42. lpp.
(7) OV C 271, 25.10.2008., 20. lpp.
(8) OV C 271, 25.10.2008., 27. lpp.
(9) OV C 271, 25.10.2008., 32. lpp.
(10) OV C 271, 25.10.2008., 37. lpp.
(11) OV C 61, 16.3.2009., 19. lpp.
(12) OV C 61, 16.3.2009., 26. lpp.
(13) OV C 61, 16.3.2009., 31. lpp.
(14) OV C 61, 16.3.2009., 37. lpp.
(15) OV C 61, 16.3.2009., 40. lpp.
(16) APA 100.288.
(17) APA 100.452.
(18) APA 100.448.
(19) Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas kopīgais paziņojums "Eiropas Konsenss par humāno palīdzību" (OV C 25, 30.1.2008., 1. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika