Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0035(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0484/2008

Pateikti tekstai :

A6-0484/2008

Debatai :

PV 23/03/2009 - 15
CRE 23/03/2009 - 15

Balsavimas :

PV 24/03/2009 - 4.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0158

Priimti tekstai
PDF 340kWORD 90k
Antradienis, 2009 m. kovo 24 d. - Strasbūras
Kosmetikos gaminiai (nauja redakcija) ***I
P6_TA(2009)0158A6-0484/2008
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2009 m. kovo 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kosmetikos gaminių (nauja redakcija) (COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0049),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0053/2008),

–   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(1),

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto 2008 m. lapkričio 21 d. laišką, pagal Darbo tvarkos taisyklių 80a straipsnio 3 dalį pateiktą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80a ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6-0484/2008),

A.   kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, pasiūlyme be nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas, ir su toliau pateikiamais pakeitimais;

2.   atsižvelgia į prie šios rezoliucijos pridedamą Komisijos pareiškimą;

3.   ragina Komisiją vėl į jį kreiptis, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba jį pakeisti kitu tekstu;

4.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. kovo 24 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2009 dėl kosmetikos gaminių (nauja redakcija)
P6_TC1-COD(2008)0035

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (EB Nr. ... .)


Priedas

Komisijos pareiškimai

Komisija atkreipė dėmesį į valstybių narių pareikštą susirūpinimą dėl direktyvų pakeitimo į reglamentus.

Komisija mano, kad jei nuostatos direktyvoje yra pakankamai aiškios, tikslios ir išsamios, jas galima paversti tiesiogiai taikomomis nuostatomis reglamento naujojoje redakcijoje. Tai ypač taikytina tada, kai svarstomos nuostatos yra techninio pobūdžio ir jau buvo visiškai perkeltos valstybių narių į nacionalinę teisę.

Atsižvelgdama į išreikštas skirtingas nuomones, Komisija sutinka, kad konkretus Kosmetikos gaminių reglamento atvejis nebus naudojamas kaip precedentas aiškinant Tarpinstitucinio susitarimo nuostatas šiuo klausimu.

Komisija įsipareigoja išnagrinėti padėtį dėl kosmetikos gaminių pardavimo internetu prieš pradedant taikyti šį reglamentą.

Kaip ir Europos Parlamentui, Komisijai kelia nerimą tas faktas, kad kosmetikos sektorių gali veikti suklastoti gaminiai ir dėl to gali padidėti pavojus žmonių sveikatai. Todėl siekdama kovoti su klastojimu ji imsis veiksmų, kad pagerintų šalių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą.

Komisija parengs aiškinamąjį raštą dėl pereinamųjų nuostatų ir reglamento taikymo datos (ypač atsižvelgdama į 7, 8, 10 ir 12a straipsnius).

Komisija pažymi, kad toliau vyksta darbas siekiant susitarti dėl bendro nanomedžiagų apibrėžimo. Todėl Komisija patvirtina, kad būsimuosiuose Bendrijos teisės aktuose reikėtų atsižvelgti į pažangą nustatant bendrą apibrėžtį, ir pažymi, kad pasiūlyme numatyta komitologijos procedūra leis taip pat atnaujinti apibrėžimą, pateiktą šiame pasiūlyme.

Teisinė informacija - Privatumo politika