Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0127(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0002/2009

Внесени текстове :

A6-0002/2009

Разисквания :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Гласувания :

PV 25/03/2009 - 3.3
CRE 25/03/2009 - 3.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0169

Приети текстове
PDF 274kWORD 71k
Сряда, 25 март 2009 г. - Страсбург
Подобряване функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система ***I
P6_TA(2009)0169A6-0002/2009
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 март 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 с цел подобряване функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система (COM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0388),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 80, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0250/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм и становището на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0002/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 март 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 с цел подобряване на функционирането и устойчивостта на европейската авиационна система
P6_TC1-COD(2008)0127

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО) №….)

Правна информация - Политика за поверителност