Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0127(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0002/2009

Ingivna texter :

A6-0002/2009

Debatter :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Omröstningar :

PV 25/03/2009 - 3.3
CRE 25/03/2009 - 3.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0169

Antagna texter
PDF 191kWORD 64k
Onsdagen den 25 mars 2009 - Strasbourg
Det europeiska flygsystemets kvalitet och hållbarhet ***I
P6_TA(2009)0169A6-0002/2009
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 mars 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 549/2004, (EG) nr 550/2004, (EG) nr 551/2004 och (EG) nr 552/2004 i syfte att förbättra det europeiska luftfartssystemets kvalitet och hållbarhet (KOM(2008)0388 – C6-0250/2008 – 2008/0127(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0388),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 80.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0250/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0002/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 mars 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om ändring av förordningarna (EG) nr 549/2004, (EG) nr 550/2004, (EG) nr 551/2004 och (EG) nr 552/2004 i syfte att förbättra det europeiska luftfartssystemets kvalitet och hållbarhet
P6_TC1-COD(2008)0127

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr ...)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy