Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0128(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0515/2008

Indgivne tekster :

A6-0515/2008

Forhandlinger :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Afstemninger :

PV 25/03/2009 - 3.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0170

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 36k
Onsdag den 25. marts 2009 - Strasbourg
Flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester ***I
P6_TA(2009)0170A6-0515/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. marts 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester, og om ophævelse af Rådets direktiv 2006/23/EF (KOM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0390),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 80, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0251/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0515/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. marts 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester, og om ophævelse af Rådets direktiv 2006/23/EF
P6_TC1-COD(2008)0128

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. ...).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik