Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0165(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0045/2009

Předložené texty :

A6-0045/2009

Rozpravy :

PV 24/03/2009 - 17
CRE 24/03/2009 - 17

Hlasování :

PV 25/03/2009 - 3.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0172

Přijaté texty
PDF 280kWORD 79k
Středa, 25. března 2009 - Štrasburk
Látky, které poškozují ozonovou vrstvu (přepracované znění) ***I
P6_TA(2009)0172A6-0045/2009
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. března 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (přepracované znění) (KOM(2008)0505 – C6-0297/2008 – 2008/0165(COD))

(Postup spolurozhodování – přepracované znění)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0505),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2, článek 133 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0297/2008),

-   s ohledem na Interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

-   s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 17. prosince 2008 určený Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin v souladu s čl. 80a odst. 3 jednacího řádu,

-   s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

-   s ohledem na články 80a, 51 a 35 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-0045/2009),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní pracovní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. března 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (přepracované znění)
P6_TC1-COD(2008)0165

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (ES) č.1005/2009.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí