Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0016(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0141/2009

Внесени текстове :

A6-0141/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0196

Приети текстове
PDF 262kWORD 33k
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел
Опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област *
P6_TA(2009)0196A6-0141/2009

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно предложение за решение на Съвета за внасяне на поправка в Директива 2008/73/ЕО на Съвета за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област и за изменение на директиви 64/432/ЕИО, 77/504/ЕИО, 88/407/ЕИО, 88/661/ЕИО, 89/361/ЕИО, 89/556/ЕИО, 90/426/ЕИО, 90/427/ЕИО, 90/428/ЕИО, 90/429/ЕИО, 90/539/ЕИО, 91/68/ЕИО, 91/496/ЕИО, 92/35/ЕИО, 92/65/ЕИО, 92/66/ЕИО, 92/119/ЕИО, 94/28/EO, 2000/75/EO, Решение 2000/258/ЕО и директиви 2001/89/EO, 2002/60/ЕО и 2005/94/EO (COM(2009)0045 – C6-0079/2009 – 2009/0016(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0045),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е допитал до Парламента (C6-0079/2009),

–   като взе предвид член 51 и член 43, параграф 1 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0141/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Призовава Съвета да уведоми Парламента, ако възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента;

3.  Призовава Съвета отново да се допита до Парламента, ако възнамерява съществено да измени предложението на Комисията;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност