Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0201(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0128/2009

Předložené texty :

A6-0128/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 02/04/2009 - 9.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0197

Přijaté texty
PDF 279kWORD 54k
Čtvrtek, 2. dubna 2009 - Brusel
Statistika Společenství o informační společnosti ***I
P6_TA(2009)0197A6-0128/2009
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (KOM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0677),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0381/2008),

-   s ohledem na stanovisko Výboru pro statistické programy zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom(1),

-   s ohledem na článek 51 a čl. 43 odst. 2 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0128/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. dubna 2009 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnost
P6_TC1-COD(2008)0201

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (ES) č. 1006/2009.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí