Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0201(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0128/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0128/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/04/2009 - 9.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0197

Hyväksytyt tekstit
PDF 188kWORD 48k
Torstai 2. huhtikuuta 2009 - Bryssel
Tietoyhteiskuntaa koskevat yhteisön tilastot ***I
P6_TA(2009)0197A6-0128/2009
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 muuttamisesta (KOM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0677),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0381/2008),

–   ottaa huomioon neuvoston päätöksellä 89/382/ETY(1), Euratom perustetun tilasto-ohjelmakomitean lausunnon,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A6-0128/2009),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL L 181, 28.6.1989, s. 47.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 808/2004 muuttamisesta
P6_TC1-COD(2008)0201

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o 1006/2009.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö