Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0201(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0128/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0128/2009

Viták :

Szavazatok :

PV 02/04/2009 - 9.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0197

Elfogadott szövegek
PDF 282kWORD 38k
2009. április 2., Csütörtök - Brüsszel
Az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikák ***I
P6_TA(2009)0197A6-0128/2009
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2009. április 2-i jogalkotási állásfoglalása az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0677),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 285. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0381/2008),

–   tekintettel a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal(1) létrehozott statisztikai programbizottság véleményére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 43. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0128/2009),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2009. április 2-án került elfogadásra az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2009/.../EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P6_TC1-COD(2008)0201

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1006/2009/EK rendelet).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat