Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0201(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0128/2009

Pateikti tekstai :

A6-0128/2009

Debatai :

Balsavimas :

PV 02/04/2009 - 9.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0197

Priimti tekstai
PDF 274kWORD 38k
Ketvirtadienis, 2009 m. balandžio 2 d. - Briuselis
Informacinės visuomenės Bendrijos statistika ***I
P6_TA(2009)0197A6-0128/2009
Rezoliucija
 Tekstas

2009 m. balandžio 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos (COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0677),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 285 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0381/2008),

–   atsižvelgdamas į Statistikos programų komiteto, įsteigto Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas, nuomonę(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A6-0128/2009),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 181, 1989 6 28, p. 47.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. balandžio 2 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2009, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos
P6_TC1-COD(2008)0201

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (EB) Nr. 1006/2009.)

Teisinė informacija - Privatumo politika