Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0201(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0128/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0128/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 02/04/2009 - 9.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0197

Pieņemtie teksti
PDF 270kWORD 37k
Ceturtdiena, 2009. gada 2. aprīlis - Brisele
Kopienas statistika par informācijas sabiedrību ***I
P6_TA(2009)0197A6-0128/2009
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2009. gada 2. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību (COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0677),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 285. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam iesniedza priekšlikumu (C6-0381/2008),

–   ņemot vērā atzinumu, ko sniegusi Statistikas programmu komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom(1),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 43. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A6-0128/2009),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 2. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību
P6_TC1-COD(2008)0201

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja pirmajā lasījumā atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (EK) Nr. 1006/2009.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika