Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0201(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0128/2009

Teksty złożone :

A6-0128/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 02/04/2009 - 9.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0197

Teksty przyjęte
PDF 279kWORD 74k
Czwartek, 2 kwietnia 2009 r. - Bruksela
Statystyki Wspólnoty dotyczące społeczeństwa informacyjnego ***I
P6_TA(2009)0197A6-0128/2009
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 808/2004 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego (COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0677),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 285 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0381/2008),

–   uwzględniając opinię Komitetu ds. Programu Statystycznego ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom(1),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust.2 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0128/2009),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, s. 47.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2009 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 808/2004 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego
P6_TC1-COD(2008)0201

(Jako że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr 1006/2009.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności