Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0201(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0128/2009

Texte depuse :

A6-0128/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 02/04/2009 - 9.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0197

Texte adoptate
PDF 274kWORD 35k
Joi, 2 aprilie 2009 - Bruxelles
Statisticile comunitare referitoare la societatea informațională ***I
P6_TA(2009)0197A6-0128/2009
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informaţională (COM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0677),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 285 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C6-0381/2008),

–   având în vedere avizul Comitetului pentru programul statistic constituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului(1),

–   având în vedere articolul 51 şi articolul 43 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A6-0128/2009),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1) JO L 181, 28.6.1989, p. 47.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 2 aprilie 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 808/2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informaţională
P6_TC1-COD(2008)0201

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în prima lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (CE) nr. 1006/2009.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate