Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0202(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0122/2009

Внесени текстове :

A6-0122/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0198

Приети текстове
PDF 263kWORD 33k
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел
Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на приложение 11 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти *
P6_TA(2009)0198A6-0122/2009

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на приложение 11 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (15523/2008 – COM(2008)0685 – C6-0028/2009 – 2008/0202(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2008)0685),

–   като взе предвид проекта на Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 11 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (15523/2008),

–   като взе предвид член 37, член 133 и член 152, параграф 4, буква б) от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, първа алинея от Договора за ЕО, съобразно която Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0028/2009),

–   като взе предвид член 51 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия (A6-0122/2009),

1.  Одобрява сключването на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Конфедерация Швейцария.

Правна информация - Политика за поверителност