Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0202(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0122/2009

Esitatud tekstid :

A6-0122/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/04/2009 - 9.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0198

Vastuvõetud tekstid
PDF 191kWORD 31k
Neljapäev, 2. aprill 2009 - Brüssel
EÜ ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepe *
P6_TA(2009)0198A6-0122/2009

Euroopa Parlamendi 2. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 11. lisa muutmist käsitleva Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kokkuleppe sõlmimise kohta (15523/2008 – KOM(2008)0685 – C6-0028/2009 – 2008/0202(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2008)0685);

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe 11. lisa muutmist käsitleva Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kokkuleppe eelnõud (15523/2008);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 37 ja 133 ning artikli 152 lõike 4 punkti b;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0028/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A6-0122/2009),

1.   kiidab kokkuleppe sõlmimise heaks;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Šveitsi Konföderatsiooni valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika