Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0202(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0122/2009

Ingivna texter :

A6-0122/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/04/2009 - 9.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0198

Antagna texter
PDF 194kWORD 37k
Torsdagen den 2 april 2009 - Bryssel
Avtalet EG/Schweiz om handel med jordbruksprodukter *
P6_TA(2009)0198A6-0122/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 april 2009 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av bilaga 11 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (15523/2008 – KOM(2008)0685 – C6-0028/2009 – 2008/0202(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2008)0685),

–   med beaktande av förslaget till avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ändring av bilaga 11 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (15523/2008),

–   med beaktande av artiklarna 37, 133 och 152.4 b i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0028/2009),

–   med beaktande av artiklarna 51 och 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A6-0122/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Schweiziska edsförbundet parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy