Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 4 februari 2009 - Strasbourg
 2050: Framtiden börjar i dag - rekommendationer för EU:s framtida integrerade politik i klimatförändringsfrågan
 Påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU ***I
 Energieffektivitet genom informations- och kommunikationsteknik
 Återvändande och återflyttning av fångar från Guantánamolägret
Texter (184 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy