Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 5 februari 2009 - Strasbourg
 Informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i länder utanför EU *
 Genomförandet inom EU av direktiv 2003/9/EG om mottagningsvillkoren för asylsökande och flyktingar: LIBE-utskottets besök från 2005 till 2008
 Att förstärka de europeiska små och medelstora företagens roll i den internationella handeln
 Internationell handel och Internet
 Utsläppande på marknaden och användning av foder ***I
 De ekonomiska partnerskapsavtalens inverkan på utvecklingen
 Kosovo och EU:s roll
 Handel och ekonomiska förbindelser med Kina
 Situationen i Sri Lanka
 Situationen för burmesiska flyktingar i Thailand
 Vägran att utlämna Cesare Battisti från Brasilien
Texter (226 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy