Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 19. února 2009 - Brusel
 Právní rámec Společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERI) *
 Změny úmluvy o budoucí mnohostranné spolupráci v oblasti rybolovu v severovýchodním Atlantiku *
 Zvláštní místo pro děti v rámci vnější činnosti EU
 Uplatňování směrnice 2002/14/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství
 Sociální ekonomika
 Duševní zdraví
 Národní akční plány pro energetickou účinnost: první hodnocení
 Aplikovaný výzkum v oblasti společné rybářské politiky
 Evropský pracovní průkaz poskytovatelů služeb
 Postup Společenství v oblasti lovu velryb
 Účast Společenství v Evropské audiovizuální observatoři
 Sankce vůči zaměstnavatelům státních příslušníků třetích zemí s nelegálním pobytem ***I
 Statistika plodin ***I
 Některá pravidla týkající se aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (přepracované znění) ***I
 Snížené sazby daně z přidané hodnoty *
 Údajné využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů
 Výroční zpráva (2007) o hlavních hlediscích a strategických rozhodnutích SZBP
 Evropská bezpečnostní strategie a EBOP
 Úloha NATO v bezpečnostní struktuře EU
 Barcelonský proces: Unie pro Středomoří
 Revize evropského nástroje sousedství a partnerství
 Organizace a způsob práce Úřadu pro úřední tisky Evropské unie
 Postup s přidruženými výbory - zjištění usnášeníschopnosti (Výklad článků 47 a 149 jednacího řádu)
 Boj proti Alzheimerově chorobě
Texty (511 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí