Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 19 februari 2009 - Brussel
 Communautair rechtskader voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERI) *
 Wijzigingen van het verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in de Noordoostelijke Atlantische Oceaan *
 Een bijzondere plaats voor kinderen in het externe optreden van de EU
 Toepassing van Richtlijn 2002/14/EG tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap
 Sociale economie
 Geestelijke gezondheid
 Follow-up van de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie: een eerste beoordeling
 Toegepast onderzoek op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid
 Europese beroepskaart voor aanbieders van diensten
 Maatregelen van de Gemeenschap voor de walvisvangst
 Deelname van de Gemeenschap in het Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector
 Vaststelling van sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I
 Gewasstatistieken ***I
 Gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten (herschikking) ***I
 Verlaagde BTW-tarieven *
 Het veronderstelde gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen
 Jaarlijks verslag (2007) over de voornaamste aspecten en de fundamentele keuzen van het GBVB
 De Europese veiligheidsstrategie en het EVDB
 Rol van de NAVO in de veiligheidsstructuur van de EU
 Barcelona-proces: Unie voor het Middellandse Zeegebied
 Evaluatie van het Europees nabuurschaps- en partnerschapsinstrument
 Organisatie en werking van het Bureau voor publicaties van de Europese Unie
 Medeverantwoordelijke commissies  Vaststelling van het quorum (interpretatie van de artikelen 47 en 149 van het Reglement)
 Strijd tegen de ziekte van Alzheimer
Teksten (524 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid