Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 19 lutego 2009 r. - Bruksela
 Wspólnotowe ramy prawne europejskiej infrastruktury badawczej (ERI) *
 Zmiany do Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku *
 Większy nacisk na kwestię dzieci w działaniach zewnętrznych UE
 Stosowanie dyrektywy 2002/14/WE ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej
 Gospodarka społeczna
 Zdrowie psychiczne
 Krajowe plany działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: pierwsza ocena
 Badania stosowane w dziedzinie wspólnej polityki rybackiej
 Europejska legitymacja zawodowa dla dostawców usług
 Działania Wspólnoty w sprawie połowów wielorybów
 Udział Wspólnoty w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym
 Kary dla pracodawców zatrudniających obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na terytorium UE ***I
 Statystyki dotyczące upraw ***I
 Wina aromatyzowane, aromatyzowane napoje winopochodne i aromatyzowane koktajle winopodobne (przekształcenie) ***I
 Obniżone stawki podatku od wartości dodanej *
 Rzekome wykorzystanie krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 Roczne sprawozdanie Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów w zakresie WPZiB
 Europejska strategia bezpieczeństwa i EPBiO
 Rola NATO w strukturze bezpieczeństwa UE
 Proces barceloński – Unia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego
 Przegląd Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa
 Organizacja i działalność Urzędu Publikacji Unii Europejskiej
 Procedura obejmująca zaangażowane komisje oraz stwierdzenie quorum (wykładnia art. 47 i 149 Regulaminu)
 Walka z chorobą Alzheimera
Teksty (521 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności