Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Joi, 19 februarie 2009 - Bruxelles
 Cadrul juridic comunitar aplicabil infrastructurilor europene de cercetare (ERI) *
 Amendamente la Convenţia privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est *
 Locul special pe care îl ocupă copiii în acțiunile externe ale Uniunii Europene
 Aplicarea Directivei 2002/14/CE de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană
 Economia socială
 Sănătatea mintală
 Monitorizarea planurilor naţionale de acţiune pentru eficienţă energetică: o primă evaluare
 Cercetarea aplicată în domeniul politicii comune a pescuitului
 Cardul profesional european pentru furnizorii de servicii
 Acțiunile comunitare în domeniul vânătorii de balene
 Participarea Comunităţii la Observatorul European al Audiovizualului
 Sancţiuni aplicate angajatorilor de resortisanţi din ţări terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală ***I
 Statisticile referitoare la produsele vegetale ***I
 Norme privind vinurile aromatizate, băuturile aromatizate pe bază de vin şi cocteilurile aromatizate din produse vitivinicole (reformare) ***I
 Cote reduse ale taxei pe valoarea adăugată *
 Presupusa folosire a unor ţări europene de către CIA pentru transportarea şi deţinerea ilegală de prizonieri
 Raportul anual (2007) privind aspectele principale şi opţiunile de bază ale politicii externe şi de securitate comună (PESC)
 Strategia europeană de securitate şi PESA
 Rolul NATO în arhitectura de securitate a UE
 Procesul de la Barcelona: Uniunea pentru Mediterana
 Revizuirea Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat
 Organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru Publicaţii al Uniunii Europene
 Procedura comisiilor asociate - cvorum (interpretarea articolelor 47 şi 149 din Regulamentul de procedură)
 Lupta împotriva maladiei Alzheimer
Texte (528 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate