Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 19. februára 2009 - Brusel
 Právny rámec Spoločenstva pre Európsku výskumnú infraštruktúru (ERI) *
 Zmeny a doplnenia dohovoru o budúcej viacstrannej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku *
 Osobitné postavenie problematiky detí v rámci vonkajšej činnosti EÚ
 Uplatňovanie smernice 2002/14/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre informovanie a porady so zamestnancami v Európskom spoločenstve
 Sociálne hospodárstvo
 Duševné zdravie
 Opatrenia nadväzujúce na národné akčné plány energetickej účinnosti: prvé posúdenie
 Aplikovaný výskum v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva
 Európsky profesijný preukaz poskytovateľov služieb
 Akcia Spoločenstva, pokiaľ ide o lov veľrýb
 Účasť Spoločenstva v Európskom audiovizuálnom informačnom úrade
 Sankcie voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín bez povolenia na pobyt ***I
 Štatistika rastlinnej produkcie ***I
 Aromatizované vína, aromatizované nápoje na báze vína a aromatizované kokteily z aromatizovaných vínnych produktov (prepracovanie) ***I
 Znížené sadzby dane z pridanej hodnoty *
 Nelegálne zadržiavanie väzňov CIA
 Výročná správa za rok 2007 o hlavných aspektoch a základných možnostiach SZBP
 Európska bezpečnostná stratégia a EBOP
 Úloha NATO v bezpečnostnej štruktúre EÚ
 Barcelonský proces: Únia pre Stredozemie
 Revízia nástroja európskej susedskej politiky a politiky partnerstva
 Organizácia a činnosť Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie
 Postup pridružených výborov a zistenie uznášaniaschopnosti (výklad článku 47 a článku 149 ods. 4 rokovacieho poriadku)
 Boj proti Alzheimerovej chorobe
Texty (509 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia