Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0232(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0116/2009

Внесени текстове :

A6-0116/2009

Разисквания :

PV 01/04/2009 - 15
CRE 01/04/2009 - 15

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0200

Приети текстове
PDF 262kWORD 32k
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел
Нови видове разходи, допустими за финансиране от ЕСФ ***I
P6_TA(2009)0200A6-0116/2009

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1081/2006 относно Европейския социален фонд с оглед разширяване кръга на видовете разходи, допустими за финансиране от ЕСФ (COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0813),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  148 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C6-0454/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси и становищата на Комисията по бюджети и на комисията по регионално развитие (A6-0116/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Призовава Комисията отново да се допита до него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност