Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0232(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0116/2009

Indgivne tekster :

A6-0116/2009

Forhandlinger :

PV 01/04/2009 - 15
CRE 01/04/2009 - 15

Afstemninger :

PV 02/04/2009 - 9.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0200

Vedtagne tekster
PDF 8kWORD 32k
Torsdag den 2. april 2009 - Bruxelles
Nye omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF ***I
P6_TA(2009)0200A6-0116/2009

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1081/2006 om Den Europæiske Socialfond med henblik på at udvide listen over omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF (KOM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0813),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 148, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0454/2008),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Budgetudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A6-0116/2009),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik