Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0232(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0116/2009

Esitatud tekstid :

A6-0116/2009

Arutelud :

PV 01/04/2009 - 15
CRE 01/04/2009 - 15

Hääletused :

PV 02/04/2009 - 9.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0200

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 29k
Neljapäev, 2. aprill 2009 - Brüssel
Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks abikõlblikud uued kululiigid ***I
P6_TA(2009)0200A6-0116/2009

Euroopa Parlamendi 2. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1081/2006, milles käsitletakse Euroopa Sotsiaalfondi, et lisada teatavad Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks abikõlblikud kululiigid (KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0813);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 148, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0454/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi (A6-0116/2009),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika