Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0232(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0116/2009

Ingivna texter :

A6-0116/2009

Debatter :

PV 01/04/2009 - 15
CRE 01/04/2009 - 15

Omröstningar :

PV 02/04/2009 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0200

Antagna texter
PDF 191kWORD 37k
Torsdagen den 2 april 2009 - Bryssel
Nya typer av utgifter som berättigar till stöd från ESF ***I
P6_TA(2009)0200A6-0116/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1081/2006 om Europeiska socialfonden för att utöka typerna av utgifter som berättigar till stöd från fonden (KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0813),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 148 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0454/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för regional utveckling (A6-0116/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy