Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0233(AVC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0127/2009

Ingivna texter :

A6-0127/2009

Debatter :

PV 01/04/2009 - 15
CRE 01/04/2009 - 15

Omröstningar :

PV 02/04/2009 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0201

Antagna texter
PDF 190kWORD 37k
Torsdagen den 2 april 2009 - Bryssel
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden: bestämmelser om ekonomisk förvaltning ***
P6_TA(2009)0201A6-0127/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 april 2009 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen (17575/2008 – C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets förordning (KOM(2008)0803 – 17575/2008),

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 161 tredje stycket i EG-fördraget (C6-0027/2009),

–   med beaktande av artikel 75.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för regional utveckling och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6-0127/2009).

1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till förslaget till rådets förordning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy