Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0233(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0126/2009

Внесени текстове :

A6-0126/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0205

Приети текстове
PDF 261kWORD 33k
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел
Статистика на Общността за външната търговия с трети страни ***II
P6_TA(2009)0205A6-0126/2009

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 (15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (15248/2/2008 – C6-0065/2009),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0653)

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по международна търговия (A6-0126/2009),

1.  Одобрява общата позиция;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е извършена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове от 23.9.2008 г., P6_TA(2008)0414.

Правна информация - Политика за поверителност