Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0233(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0126/2009

Předložené texty :

A6-0126/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 02/04/2009 - 9.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0205

Přijaté texty
PDF 197kWORD 33k
Čtvrtek, 2. dubna 2009 - Brusel
Statistiky Společenství o zahraničním obchodu ***II
P6_TA(2009)0205A6-0126/2009

Legislativní usnesení Evropského parlamentu Radě ze dne 2. dubna 2009 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na společný postoj Rady (15248/2/2008 – C6-0065/2009),

-   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(1) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0653),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro mezinárodní obchod (A6-0126/2009),

1.   schvaluje společný postoj;

2.   konstatuje, že akt je přijat v souladu se společným postojem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou nebo předsedkyní Rady akt podepsal v souladu s čl. 254 odst. 1 Smlouvy o ES;

4.   pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co se ověří, že všechny postupy byly řádně dokončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty ze dne 23.9.2008, P6_TA(2008)0414.

Právní upozornění - Ochrana soukromí