Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0233(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0126/2009

Indgivne tekster :

A6-0126/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/04/2009 - 9.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0205

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 34k
Torsdag den 2. april 2009 - Bruxelles
Fællesskabsstatistik over handelen med tredjelande ***II
P6_TA(2009)0205A6-0126/2009

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2009 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 (15248/2/2008 - C6-0065/2009 - 2007/0233(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets fælles holdning (15248/2/2008 - C6-0065/2009),

-   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0653),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om International Handel (A6-0126/2009),

1.   godkender den fælles holdning;

2.   konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med den fælles holdning;

3.   pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. EF-traktatens artikel 254, stk. 1;

4.   pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster af 23.9.2008, P6_TA(2008)0414.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik