Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0233(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0126/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0126/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/04/2009 - 9.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0205

Hyväksytyt tekstit
PDF 185kWORD 32k
Torstai 2. huhtikuuta 2009 - Bryssel
Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat yhteisön tilastot ***II
P6_TA(2009)0205A6-0126/2009

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. huhtikuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta (15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (15248/2/2008 – C6-0065/2009),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0653),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0126/2009),

1.   hyväksyy yhteisen kannan;

2.   toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3.   kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.   kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, 23.9.2008, P6_TA(2008)0414.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö