Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0233(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0126/2009

Teksty złożone :

A6-0126/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 02/04/2009 - 9.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0205

Teksty przyjęte
PDF 195kWORD 32k
Czwartek, 2 kwietnia 2009 r. - Bruksela
Statystyki Wspólnoty dotyczące handlu zagranicznego ***II
P6_TA(2009)0205A6-0126/2009

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (15248/2/2008 – C6-0065/2009),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0653),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

–   uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Handlu Międzynarodowego (A6-0126/2009),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko;

2.   stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 traktatu WE;

4.   zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po sprawdzeniu prawidłowego zakończenia wszystkich procedur oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady;

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Teksty przyjęte dnia 23.9.2008 r., P6_TA(2008)0414.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności