Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0233(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0126/2009

Texte depuse :

A6-0126/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 02/04/2009 - 9.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0205

Texte adoptate
PDF 193kWORD 34k
Joi, 2 aprilie 2009 - Bruxelles
Statistici comunitare privind comerţul exterior cu ţările terţe ***II
P6_TA(2009)0205A6-0126/2009

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 aprilie 2009 referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind statistica de comerț exterior a Comunității cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului (15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția comună a Consiliului (15248/2/2008 – C6-0065/2009),

–   având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0653),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru comerț internațional (A6-0126/2009),

1.   aprobă poziția comună;

2.   constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția comună;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 254 alineatul (1) din Tratatul CE;

4.   încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) Texte adoptate din 23.9.2008, P6_TA(2008)0414.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate