Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0064(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0048/2009

Внесени текстове :

A6-0048/2009

Разисквания :

PV 01/04/2009 - 20
CRE 01/04/2009 - 20

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0206

Приети текстове
PDF 267kWORD 34k
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел
Допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход ***II
P6_TA(2009)0206A6-0048/2009

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно общата позиция на Съвета с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 и за изменение на Директива 2001/82/EО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (EО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета(1) (15079/2/2008 – C6-0005/2009),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0194),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0048/2009),

1.  Одобрява общата позиция;

2.  Констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

3.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ С 33 Е, 10.2.2009 г., стр. 30.
(2) Текстове, приети на 17.6.2008 г., P6_TA(2008)0285.

Правна информация - Политика за поверителност