Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0064(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0048/2009

Předložené texty :

A6-0048/2009

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 20
CRE 01/04/2009 - 20

Hlasování :

PV 02/04/2009 - 9.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0206

Přijaté texty
PDF 201kWORD 35k
Čtvrtek, 2. dubna 2009 - Brusel
Stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu ***II
P6_TA(2009)0206A6-0048/2009

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na společný postoj Rady(1) (15079/2/2008 – C6-0005/2009),

-   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(2) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0194),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

-   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0048/2009),

1.   schvaluje společný postoj;

2.   konstatuje, že akt je přijat v souladu se společným postojem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt v souladu s čl. 254 odst. 1 Smlouvy o ES;

4.   pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 33 E, 10.2.2009, s. 30.
(2) Přijaté texty dne 17.6.2008, P6_TA(2008)0285.

Právní upozornění - Ochrana soukromí