Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0064(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0048/2009

Esitatud tekstid :

A6-0048/2009

Arutelud :

PV 01/04/2009 - 20
CRE 01/04/2009 - 20

Hääletused :

PV 02/04/2009 - 9.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0206

Vastuvõetud tekstid
PDF 190kWORD 31k
Neljapäev, 2. aprill 2009 - Brüssel
Farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamine loomsetes toiduainetes ***II
P6_TA(2009)0206A6-0048/2009

Euroopa Parlamendi 2. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004 (15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta(1) (15079/2/2008 – C6-0005/2009);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2007)0194) kohta;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 67;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0048/2009),

1.   kiidab ühise seisukoha heaks;

2.   märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas ühise seisukohaga;

3.   teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga õigusaktile alla vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 254 lõikele 1;

4.   teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist õigusaktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT C 33 E, 10.2.2009, lk 30.
(2) Vastuvõetud tekstid, 17.6.2008, P6_TA(2008)0285.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika