Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0064(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0048/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0048/2009

Keskustelut :

PV 01/04/2009 - 20
CRE 01/04/2009 - 20

Äänestykset :

PV 02/04/2009 - 9.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0206

Hyväksytyt tekstit
PDF 190kWORD 33k
Torstai 2. huhtikuuta 2009 - Bryssel
Eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistaminen ***II
P6_TA(2009)0206A6-0048/2009

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 2. huhtikuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta (15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (15079/2/2008 – C6-0005/2009)(1),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0194),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0048/2009),

1.   hyväksyy yhteisen kannan;

2.   toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3.   kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.   kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 33 E, 10.2.2009, s. 30.
(2) Hyväksytyt tekstit, 17.6.2008, P6_TA(2008)0285.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö