Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0064(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0048/2009

Pateikti tekstai :

A6-0048/2009

Debatai :

PV 01/04/2009 - 20
CRE 01/04/2009 - 20

Balsavimas :

PV 02/04/2009 - 9.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0206

Priimti tekstai
PDF 197kWORD 33k
Ketvirtadienis, 2009 m. balandžio 2 d. - Briuselis
Farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymas gyvūninės kilmės maisto produktuose ***II
P6_TA(2009)0206A6-0048/2009

2009 m. balandžio 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją(1) (15079/2/2008 – C6–0005/2009),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0194) per pirmąjį svarstymą(2),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A6–0048/2009),

1.   pritaria bendrajai pozicijai;

2.   pažymi, kad aktas priimtas remiantis bendrąja pozicija;

3.   paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku, pagal EB sutarties 254 straipsnio 1 dalį;

4.   paveda Generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, Tarybos generaliniam sekretoriui sutikus, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 33 E, 2009 2 10, p. 30.
(2) Priimti tekstai, 2008 6 17, P6_TA(2008)0285.

Teisinė informacija - Privatumo politika