Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0064(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0048/2009

Teksty złożone :

A6-0048/2009

Debaty :

PV 01/04/2009 - 20
CRE 01/04/2009 - 20

Głosowanie :

PV 02/04/2009 - 9.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0206

Teksty przyjęte
PDF 200kWORD 33k
Czwartek, 2 kwietnia 2009 r. - Bruksela
Ustanawianie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego ***II
P6_TA(2009)0206A6-0048/2009

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. dotycząca wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego wspólnotowe procedury ustanawiania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (15079/2/2008 – C6-0005/2009)(1),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0194),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 67 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0048/2009),

1.   zatwierdza wspólne stanowisko;

2.   stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze wspólnym stanowiskiem;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego, zgodnie z art. 254 ust. 1 traktatu WE;

4.   zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po sprawdzeniu prawidłowego zakończenia wszystkich procedur oraz do przygotowania jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady;

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 33 E z 10.2.2009, s. 30.
(2) Teksty przyjęte dnia 17.6.2008, P6_TA(2008)0285.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności