Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0064(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0048/2009

Texte depuse :

A6-0048/2009

Dezbateri :

PV 01/04/2009 - 20
CRE 01/04/2009 - 20

Voturi :

PV 02/04/2009 - 9.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0206

Texte adoptate
PDF 193kWORD 35k
Joi, 2 aprilie 2009 - Bruxelles
Stabilirea limitelor reziduurilor substanţelor farmacologic active în alimentele de origine animală ***II
P6_TA(2009)0206A6-0048/2009

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 aprilie 2009 referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active în alimentele de origine animală și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 şi de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului (15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția comună a Consiliului(1) (15079/2/2008 – C6-0005/2009),

–   având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0194),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A6-0048/2009),

1.   aprobă poziția comună;

2.   constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția comună;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a semna actul, împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 254 alineatul (1) din Tratatul CE;

4.   încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, de comun acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) JO C 33 E, 10.2.2009, p. 30.
(2) Texte adoptate, 17.6.2008, P6_TA(2008)0285.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate