Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0245(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0134/2009

Внесени текстове :

A6-0134/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0207

Приети текстове
PDF 78kWORD 30k
Четвъртък, 2 април 2009 г. - Брюксел
Инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство и ЕФРР ***I
P6_TA(2009)0207A6-0134/2009
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимостта на инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство (COM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0838),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 162 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0473/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие (A6-0134/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 2 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимостта на инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното строителство
P6_TC1-COD(2008)0245

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО)397/2009)

Правна информация - Политика за поверителност